Dostupné kurzy

Existuje nesčetné množství studijních příležitostí, které jsou nabízeny mnoha školami a univerzitami po celém světě: po ukončení studia můžete získat titul diplomovaný specialista nebo získat různé certifikáty, lze se zúčastnit jen jednotlivých kurzů nebo zvolit program, který vás dovede k získání diplomu. Různá studia slouží k dosažení různých cílů: někdy je cílem překonat přechod mezi různými stupni studia, někdy je hlavním cílem získat odborné znalosti a kvalifikaci. Všechny typy studia jsou nabízeny v nepřeberném množství oborů a vybere-li student jakoukoli variantu, vždy získá nové, hodnotné odborné i osobnostní dovednosti. Množství nabízených typů studií může být ohromující - nenechte se tím zastavit! Nechejte se při výběru inspirovat nejoblíbenějšími typy studií, které jsou uvedeny níže.

Newly added Courses

ILSC Education Group

Předmět: Obchodní Angličtina

Únor 22, 2018
Zlepšete své znalosti o základních obchodních praktikách. Zjistěte si základní znalosti z písemné a ústní angličtiny, které vám pomohou připravit se na vstupní úroveň v oboru pohostinství.

Novosibirsk State University

Starověké Khakasie Z Doby Hun A Turk Haganates

Únor 22, 2018
Tato škola je určena pro studenty oboru archeologie, historie a antropologie kultury, které studují historii Huni a Turkic Khaganate na Sibiři v 1. tisíciletí.

Swiss Alpine Center

Certifikát řízení Spa [Online]

Únor 22, 2018
Hlavním cílem certifikátu v programu Spa Management je vybavit jednotlivce znalostmi, porozuměním a dovednostmi potřebnými pro úspěch v zaměstnání v lázeňském průmyslu na úrovni supervizora nebo managementu nebo později v pokročilém postgraduálním studijním programu . Jednotlivci získají a rozvíjejí dovednosti, které jsou přenosné (společné dovednos… [+]ti) a umožní jim setkat se s měnícími se okolnostmi, se kterými se setkají v jejich zaměstnání a v lázeňském prostředí obecně. [-]

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Akademické programy a studijní příležitosti

Co jsou akademické programy?

Akademické programy zahrnují řadu oborů, které jsou nabízeny absolventům středních škol a jejichž ukončením je posluchačům udílen titul diplomovaný specialista nebo jeden z vysokoškolských titulů. Jsou vypisovány i takové programy, které usnadňují přechod ze střední školy na vysokou. Další jsou zaměřeny pro uchazeče o magisterské a doktorské studium, nebo odborníky s praxí. Nejznámější typy studií jsou tzv. nulté nebo přípravné ročníky a programy, jejichž ukončením lze získat certifikát, diplom nebo titul diplomovaný specialista.

Co obnáší studium akademických programů?

Snad v rámci všech akademických disciplín lze najít studijní program. Univerzity, vyšší odboré školy, technické vysoké školy nabízejí vysokoškolské programy například v rámci těchto disciplín · Obchod · Biologie · Humanitní programy · Sociální vědy · Umění · Pedagogika · Inženýrské programy · Matematika · IT · a další.

Vysokoškolské obory jsou pak zaměřeny na konkrétní oblasti dané disciplíny. Takový vysokoškolský obor může být například Tepelná energie, můžete najít odborný kurz aranžérství nebo vysokoškolské studium práv.

Jaké výhody přináší studium akademického programu?

Rozhodnutí pustit se do dalšího studia vám může změnit život. Vysokoškolské studium je úžasná příležitost jak skrze rozvíjení odborných dovedností a praktických znalostí a porozumění základních teoretických konceptů investovat do vzdělání i budoucí kariéry. Ať už budete magistři, diplomovaní specialisté, získáte certifikát, nebo se zúžastníte krátkého letního kurzu, zaznamenáte vždy jen přínos. Potenciální zaměstnavatelé obvykle dávají přednost uchazečům s jednou z akademických kvalifikací, která prokazuje jejich větší zájem o obor, před uchazeči bez jakéhokoli vyššího vzdělání.

Jak může vyšší vzdělání ovlivnit vaši kariéru?

Studenti, kteří se rozhodnou investovat čas a úsilí do vzdělání, můžou očekávat, že jejich kariérní vyhlídky se po uončení daného studia zlepší. Získání diplomu, odborného certifikátu nebo titulu diplomovaný specialista je v některých profesích podmínkou. Ale také letní kurzy, přípravné nebo nulté ročníky poskytují studentům nové znalosti a dovednosti, které můžou jen vylepšit jejich životopis a pomoci získat dobré zaměstnání.

Kolik stojí studium různých akademických programů?

Výše nákladů spojených s těmito typy programů a kurzů závisí na typu a délce studia, škole a zemi. Na webech některých programů najdete celkový přehled nákladů nebo můžete kontaktovat a požádat o informace konkrétní školu. V každém případě je vždycky dobrý nápad kontaktovat vybranou školu, protože tam získáte také informace o možných stipendiích a jiných finančních pomocích.

Proč studovat online?

Někteří studenti mají vedle školy i jiné závazky, třeba rodinu nebo práci, a nemůžou studovat prezenčně. Online programy přenesou prostřednictvím nejnovějších e-learningových technologií výuku tam, kde je student. Studenti zapsaní do online studia můžou komunikovat se svými vyučujícími a spolužáky prostřednictvím mailů, videokonferencí, fór, chatů atd. Někteří studenti online programů zjišťují, že se zlepšují v psaném projevu rychleji, než během prezenčního studia.

Jak se studium akademických programů liší v jednotlivých zemích?

Pojmenování užívána pro jednotlivé typy studií se mezi jednotlivými zeměmi velice liší. Například v Austrálii a Velké Británii se termín "diplom" často užívá v souvislosti s vysokoškolským studiem v rámci konkrétního oboru. Než byl odstartován Boloňský proces, byl výraz "diplom" v Řecku, Německu, Maďarsku a několika dalších evropských zemích užíván v souvislosti s pětiletým studiem, které by se dalo považovat za ekvivalentní dnešnímu bakalářskému a magisterskému studiu. V některých zemích musí studenti vedle bakalářského titulu získat také tzv. akademický certifikát, který dokládá odbornou praxi a díky němuž můžou studenti učit, nebo pracovat v oblasti práva nebo jiných profesí.

Vše, co chcete vědět o mnoha různorodých vysokoškolských programech, které existují na školách na celém světě, najdete na tomto webu. A pokud nebudou informace dostačující, můžete vždy použít webový formulář na stránkách jednotlivých programů a zeptat se na to, co vás zajímá.