Read the Official Description

MODUL 1: PODNIKATELSTVÍ

FALL 2018: SEPT 24-OCT 12 / PRŮBĚH 2019: 4 FEB-22 FEB

Pochopte pilíře italské módy

Po ukončení tohoto modulu budou studenti schopni:

- Pochopit proces vytváření inovací a jejich propojení s podnikatelským procesem

- Rozpoznat a vyhodnotit podnikatelské příležitosti

- Pochopit proces formování podniku, včetně utváření týmu, organizace, získávání a řízení zdrojů

MODUL 2: KONCEPCE NÁVRHU

FALL 2018: OCT 15-NOV 2 / JARNÍ 2019: 25 FEB-15 MAR

Naučte se od italských návrhářů a podnikatelů s osobními setkání a návštěvami firem, jak si myslí, že navrhují a inovují

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni:

- Prezentujte přehled teorií a technik v oblasti inovací, kreativity a designového myšlení

- Kriticky zhodnotit roli návrhového myšlení v rozhodovacím procesu s cílem čelit výzvám nového trhu

- Integrace kreativity, experimentování a zpětné vazby do rozhodovacího procesu

MODUL 3: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

FALL 2018: NOV 5 - NOV 23 / VÍCE 2019: MAR 18 - APR 5

Naučte se, jak spravovat nový podnik v módním a luxusním průmyslu, a to vzhledem k problémům, příležitostem a hrozbám tržního 21. století

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni:

- Pochopit hnací síly inovací a internizace

- Aplikujte teorie a techniky strategického řízení k řešení problémů reálného života

- posoudit tržní příležitosti pro společnosti, které usilují o mezinárodní expanzi

- realizovat strategické plány internacionalizace

MODUL 4: INTEGROVANÝ MARKETING

FALL 2018: NOV 26 - ČERVEN 14 / JARNÍ 2019: 8.-26

Naučte se nejúspěšnější strategie integrovaného marketingu pro módu

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni:

- porozumět novým trendům v brandingu firemního obrazu a identity

- pochopit vznikající trend v designu událostí

- aplikovat techniky vizuálního vyprávění o vytváření firemní image

- posoudit efektivní strategie digitálního marketingu a komunikační techniky pro vybranou oblast specializace - vypracovat integrovaný marketingový plán ve vybrané oblasti specializace

Poplatky:

6 TÝDENOVÉ SPECIALIZACE: 3000 €

6 TÝDENOVÉ SPECIALIZACE: 2000 €

3 TÝDEN SPECIALIZACE: 1100 €

Italština pro obchodní praxi: 900 €

Poplatek za uplatnění: 150 €

Potvrzení o účasti

Na konci každého programu se přihlásí studenti, kteří absolvovali nejméně 80% tříd a úspěšně absolvovali všechny požadované zkoušky a projekty, obdrží potvrzení o účasti. Zkušební komise, složená z akademiků a podnikatelů, posuzuje závěrečnou prezentaci projektu a uděluje studentovi konečné potvrzení o účasti.

Vstupní požadavky

Termín: Žadatelé, obzvláště neevropští, se důrazně doporučují, aby dokončili proces zápisu nejméně 6 týdnů před začátkem vybraného kurzu.

Přijímací řízení

Vyžadují se následující dokumenty:

1) Formulář pro zápis (dostupný online v rámci osobního prostoru žadatele)

2) Cestovní pas nebo průkaz totožnosti pro studenty EU

3) Motivační dopis

4) CV

5) Kopie diplomu žadatele

6) Portfolio

Výběr kandidátů

Výběr je založen na hodnocení vašeho životopisu, motivačního dopisu a portfolia. Přihlášky jsou omezené. Jakmile budou kandidáti přijati, obdrží vstupní dopis.

Každoročně BAU International Academy of Rome povzbuzuje studenty k tomu, aby požádali o částečné granty, které jsou k dispozici prostřednictvím Nadace BAU, a podporuje celou řadu grantů. Další informace získáte na webové stránce a stáhněte formulář žádosti o stipendium.

Program taught in:
Angličtina

See 15 more programs offered by BAU International Academy of Rome »

Last updated July 14, 2018
This course is Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
3 - 6 týdnů
Denní studium
Price
1,100 EUR
od € 1100 za 3 týdny
Deadline
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
End Date
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
End Date
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
End Date
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date
Application deadline
End Date
Application deadline
End Date