Přečtěte si oficiální popis

Angličtina pro akademické účely 1A - 1B (pokročilí)

Pokročilá úroveň využívá kreativní interaktivní aktivity, které dále rozšiřují a zdokonalují své dovednosti v gramatice, porozumění, slovní zásobě a idiomatických výrazech. Budete se vyvíjet Pokročilé dovednosti v čtení, psaní a porozumění Potřebné k úspěchu v pokročilých akademických programech, vysokých školách a univerzitách. Témata gramatiky zahrnují současné, minulé i budoucí neskutečné podmínky, současné a minulé dokonalé časy, přímý a nepřímý projev a další.

Nebudete mít žádné potíže Pochopení jakéhokoli druhu mluveného jazyka, A to iv případě, že rodilí reproduktory dodávají rychlostí.

Budete moci snadno číst všechny formy psaného jazyka, včetně abstraktních a složitých textů, jako jsou manuály, odborné články a literární díla.

Můžete se účastnit Libovolný rozhovor bez námahy a seznámení s idiomatickými výrazy a kolokviemi. Můžete se plynule vyjádřit a restrukturalizovat výpovědi, aby ostatní lidé sotva věděli o problému.

Můžete psát jasně ve vhodném stylu, jako jsou složité dopisy, zprávy nebo články, a prezentovat případ s logickou strukturou. Budete schopni psát souhrny a recenze odborných nebo literárních děl.

Tento program je určen pro vás, pokud:

 • Vaše úroveň angličtiny je pokročilejší nebo pokročilejší.
 • Chcete pokračovat ve studiu na univerzitě nebo vysoké škole ve Spojených státech amerických.

Co můžete očekávat u svých tříd:

MLUVENÍ: Můžu komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, díky čemuž je pravidelná interakce s rodilými mluvčími docela možná. Můžu se aktivně podílet na diskusi v známých souvislostech, myslím si a podporuji své názory. Mohu předložit jasné a podrobné popisy o celé řadě témat, které se týkají mé oblasti zájmu. Dokážu vysvětlit stanovisko k aktuální problematice, která poskytuje výhody a nevýhody různých možností.

NASLOUCHÁNÍ: Dokážu porozumět rozšířenému projevu a přednáškám a řídit se i složitými argumenty, pokud je téma relativně obeznámená. Chápu většinu televizních zpráv a aktuálních událostí. Chápu většinu filmů ve standardním dialektu.

ČTENÍ: Dokážu přečíst články a zprávy týkající se současných problémů, v nichž spisovatelé zaujímají určité postoje či názory. Chápu současnou literární prózu.

PSANÍ: Mohu napsat jasný a podrobný text o široké škále témat, které se týkají mých zájmů. Mohu napsat esej nebo zprávu, předáním informací nebo uvedením důvodů na podporu nebo proti určitému pohledu. Dokážu napsat dopisy, které zdůrazňují osobní význam událostí a zkušeností.

Faktický kurz

Vstup do kurzu: Angličtina pro akademické účely 1A - 1B (B2)

Počet lekcí:

 • Intenzivní: 2 hodiny denně - 10 hodin týdně
 • Super Intenzivní: 3 hodiny denně - 15 hodin týdně
 • Intenzivní plus: 4 hodiny denně - 20 hodin týdně

Třídy jsou od pondělí do pátku.

Délka lekce: 60 minut

Velikost třídy: Průměr 10, maximálně 12

Minimální věk: 16 let starý

Program: Ráno

Lekce dovedností

 • akademická angličtina
 • Psaní a slovní zásoba
 • Mluvení a výslovnost
 • Idiomy
 • Akademické psaní
 • Místní kultura
Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 3 více kurzů z Links English Language Institute »

This course is Studium v kampusu
Start Date
Přihlašování započato
Duration
Kontaktuj školu
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Přihlašování započato
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Přihlašování započato

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date