Bádensko-Württembersko Cooperative State University Heidenheim se zavádí nový program s názvem "Most Year". Naše Bridge rok pomůže zahraničním studentům, aby se připravit na studium v ​​Německu DHBW (Duale Hochschule Baden-Württemberg - Bádensko-Württembersko Cooperative State University).

Aby bylo možné studovat na DHBW jako zahraničního studenta je třeba předložit doklad o znalosti německého jazyka, osvědčení o ukončení školy odpovídající německému "maturity" a smlouvy o výcviku s jedním z našich spolupracujících firem. V průběhu roku Bridge programu jsme vás podpoří v řízení o žádosti.

O programu

 • Doba trvání programu: říjen 2015 do srpna 2016
 • Program je zaměřen na zahraniční studenty, s malou nebo žádnou znalostí německého jazyka.
 • Ti, kteří absolvování programu budou moci projít oficiální německou jazykovou zkoušku způsobilosti (DSH), jeden z požadavků, které studují na DHBW jako zahraniční student.

OBSAH

 • Jazyková příprava
  • Kurzy Block I A1 a A2 (začátečníci) s celkem 300 hodin
  • Kurzy Block II B1 a B2 (pokročilí) s celkovým počtem 300 hodin
  • Block III Příprava na zkoušku DSH
 • Interkulturní vzdělávání
  • Německo a Němci - Přehled německých dějin
  <li>"Typicky n&#283;meck&eacute;" - n&#283;meck&aacute; kultura a spole&#269;nost</li>
  

 • Školení pro žádostí o zaměstnání
 • <li> Program specifick&eacute; kurzy<ul><li>Studenti jsou rozd&#283;leny do r&#367;zn&yacute;ch skupin v z&aacute;vislosti na fakult&#283;, v n&#283;m&#382; cht&#283;j&iacute; b&yacute;t zaps&aacute;n - Business Administration, stroj&iacute;renstv&iacute; nebo soci&aacute;ln&iacute; pr&aacute;ce</li>
  <li>studenti obdr&#382;&iacute; podl&eacute;haj&iacute;c&iacute; zvl&aacute;&scaron;tn&iacute; kurzy, jako jsou matematika, fyzika, soci&aacute;ln&iacute; pr&aacute;ce, akademick&eacute; pr&aacute;ce, prezenta&#269;n&iacute; dovednosti</li>
  

 • Praxe / stáž v jedné z našich spolupracujících firem
 • <li>Exkurze, m&iacute;st&#283;, kter&eacute; maj&iacute; m&iacute;stn&iacute; spole&#269;nosti, spole&#269;ensk&yacute;ch akc&iacute; a dal&scaron;&iacute;ch mimo&scaron;koln&iacute;ch aktivit.</li>
  

  Program se vyučuje na:
  Angličtina
  Němec
  Tento kurz je Studium v kampusu
  Start Date
  Duration
  1 rok
  Denní studium
  Price
  1,500 EUR
  Deadline
  Podle místa
  Podle data
  Start Date
  End Date
  Termín odevzdání přihlášek
  Location
  Termín odevzdání přihlášek
  End Date