Finanční účetnictví - úroveň 1

KLÍČOVÁ INFORMACE

 • Kód předmětu: AFB104A
 • Doba trvání: 4 dny
 • Poplatek: 2095 GBP

KURZOVÝ VÝSLEDEK

Rozpočet hotovosti

 • Proč by manažeři chápali účetnictví?
 • Účetní koncepce
 • Časování příjmů a plateb
 • Výpočet hrubého zisku a hrubého zisku

Úvod do výkazu zisku a ztráty

 • Měření zisku
 • Podvojné účetnictví
 • Typy účtů
 • Zkušební zůstatek
 • Výdaje na kapitál versus výnosy / výnosy
 • Výpočet nákladů na prodej

Vyvažování základů

 • Aktiva a pasiva
 • Výkaz o finanční situaci
 • Časové rozlišení a předčasné platby

Účtování odpisů a nesplácení dluhů

 • Lineární metoda
 • Metoda redukční bilance
 • Úbytky dlouhodobých aktiv
 • Špatné a pochybné dluhy
 • Použití a omezení výkazu o finanční situaci

Cílová skupina

Tento finanční kurz je vhodný pro:

 • Ti, kteří chtějí pochopit důsledky rozhodnutí učiněných v řadě finančních účetních otázek.
 • Ti, kteří si přejí rozvíjet schopnost analyzovat, interpretovat a zpochybňovat účetní informace, s nimiž se mohou setkat v obchodním kontextu.
 • Ti, kteří chtějí získat dobré ocenění účetnictví a financí, aby mohli komunikovat a uspět v obchodním světě.
 • Non-účetní zaměstnanci, kteří chtějí praktický úvod do základů finančního účetnictví.

Výsledky učení

Po ukončení tohoto semináře o finanční gramotnosti budete schopni pochopit:

 • Účel účetnictví.
 • Proč neúčtovníci potřebují rozumět účetnictví.
 • Základní terminologie obchodních transakcí.
 • Jak připravit hotovostní rozpočet.
 • Hrubá zisková marže produktu a podniku.
 • Rozdíl mezi hotovostí a zisky podniku.
 • To, že sestava finančních výkazů může být připravena z údajů zahrnovala zkušební bilanci.
 • Rozdíl mezi výnosy a kapitálovými výdaji a význam rozdílu.
 • Jak připravit jednoduché prohlášení o zisku nebo ztrátě.
 • Účel výkazu o finanční situaci.
 • Aktiva a pasiva podniku.
 • Jaký je časový rozvrh a platba předem a jak je účtuje.
 • Jak připravit výkaz o finanční situaci pro jednoduchý obchod.
 • Proč je nutné odpisovat dlouhodobý majetek.
 • Jak používat metodu lineární a redukční rovnováhy pro stanovení odpisů.
 • Proč potřebujeme zajistit špatné a pochybné dluhy.
 • Jak připravit konečné upravené výkaz zisku a ztráty a výkaz o finanční situaci.
 • Některá omezení výkazu o finanční situaci.

Co je zahrnuto:

 • 24 hodin tréninku založené na učebnách
 • Apple iPad
Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 131 více kurzů z London Business Training & Consulting »

Poslední aktualizace September 28, 2018
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Kontaktuj školu
Říj 8, 2019
Duration
4 dny
Denní studium
Price
2,095 GBP
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Říj 8, 2019
End Date
Říj 11, 2019
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date

Říj 8, 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Říj 11, 2019