Read the Official Description

Finanční účetnictví, vykazování a analýza

KLÍČOVÁ INFORMACE

 • Kód předmětu: AFB105
 • Doba trvání: 1 týden
 • Poplatek: 2725 liber

KURZOVÝ VÝSLEDEK

Úvod

 • Finanční výkaznictví
 • Rozdíl mezi ziskem a peněžním tokem
 • Kvalitativní vlastnosti
 • Finanční účetnictví
 • Finanční výkazy společností s ručením omezeným
 • Zásada časového rozlišení
 • Opatrnost
 • Vytáhněte vše dohromady

Finanční výkaznictví v kontextu

 • Systém finančního výkaznictví
 • Řízení společnosti, udržitelnost a etika
 • Publikovaná účetní závěrka společností
 • Techniky interpretace účetní závěrky

Výkaz výkazu zisku a ztráty

 • Hlášení výkonu
 • Výnosy ze smluv se zákazníky
 • Zisk z akcie
 • Zdanění

Vykazování výkazů o finanční situaci

 • Pozemky, budovy a zařízení a znehodnocení
 • Nehmotný majetek
 • Zásoby
 • Závazky
 • Finanční nástroje
 • Leasing
 • Zaměstnanecké požitky a platby na základě akcií

Konsolidovaná účetní závěrka

 • Dceřiné společnosti
 • Přidružené společnosti, společné dohody a prohlášení o peněžním toku

Cílová skupina

Tento výcvikový kurz pro finanční analýzu je vhodný pro:

 • Účetní a finanční specialisté.
 • Ti, kteří chtějí pochopit, jak interpretovat účetní závěrky podnikatelských subjektů.
 • Ti, kteří se chtějí naučit mechaniku přípravy účetních výkazů podle IFRS.
 • Osoby pověřené poskytováním finančních informací o vykazujícím subjektu, které jsou užitečné pro uživatele při rozhodování.

Výsledky učení

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni pochopit:

 • Jak jsou připravovány a prezentovány finanční informace.
 • Proč se účetnictví provádí tímto způsobem.
 • Co výsledné informace skutečně znamenají pro uživatele.

Co je zahrnuto:

 • 30 hodin tréninku založené na učebnách
 • Apple iPad
Program taught in:
Angličtina

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 28, 2018
This course is Campus based
Start Date
Dub. 8, 2019
Srp. 5, 2019
Duration
1 týden
Denní studium
Price
2,725 GBP
Deadline
By locations
By date
Start Date
Dub. 8, 2019
End Date
Dub. 12, 2019
Application deadline
Start Date
Srp. 5, 2019
End Date
Srp. 9, 2019
Application deadline
Start Date
Říj. 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Pros. 2, 2019
End Date
Pros. 6, 2019
Application deadline

Dub. 8, 2019

Location
Application deadline
End Date
Dub. 12, 2019

Srp. 5, 2019

Location
Application deadline
End Date
Srp. 9, 2019

Říj. 2019

Location
Application deadline
End Date

Pros. 2, 2019

Location
Application deadline
End Date
Pros. 6, 2019