Přečtěte si oficiální popis

Finanční řízení

KLÍČOVÁ INFORMACE

 • Kód předmětu: AFB102
 • Doba trvání: 3 dny
 • Poplatek: 1635 GBP

KURZOVÝ VÝSLEDEK

Techniky investičního oceňování

 • Účetní míra návratnosti
 • Doba návratnosti
 • Čistá současná hodnota
 • Sleva na současnou hodnotu
 • Vnitřní míra návratnosti

Zdroje finančních prostředků společnosti

 • Povaha společností s ručením omezeným
 • Základní kapitál
 • Burza cenných papírů
 • Rizikový kapitál
 • Úvěr a kapitál a dluhopisy
 • Nerozdělený zisk
 • Požadavky na vykazování

Správa pracovního kapitálu

 • Rozsah provozního kapitálu
 • Správa zásob
 • Správa pohledávek z obchodního styku
 • Správa hotovosti
 • Řízení závazků z obchodního styku

Cílová skupina

 • Vedoucí pracovníci a ředitelé společností.
 • Manažeři a vedoucí pracovníci.
 • Ti, kteří chtějí prověřit způsob, jakým mohou finanční výkazy a další finanční informace zlepšit kvalitu rozhodování.

Výsledky učení

Po dokončení těchto finančních workshopů budete schopni pochopit:

 • Povaha a význam oceňování dlouhodobých investic.
 • Jak využít celou řadu technik hodnocení investic pro posouzení a porovnání projektů.
 • Výhody a omezení každé metody.
 • Povaha společnosti s ručením omezeným.
 • Hlavní externí zdroje financování, které mají společnosti k dispozici, a jejich charakteristiky.
 • Role burzy.
 • Požadavky na podávání zpráv na ředitele společnosti.
 • Hlavní prvky provozního kapitálu.
 • Účel pracovního kapitálu a charakter cyklu pracovního kapitálu.
 • Důležitost vytváření politik pro kontrolu pracovního kapitálu.
 • Faktory, které je třeba zohlednit při správě každého prvku pracovního kapitálu.

Co je zahrnuto:

 • 18 hodin tréninku založené na učebnách
 • Apple iPad
Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 131 více kurzů z London Business Training & Consulting »

Poslední aktualizace September 28, 2018
This course is Campus based
Start Date
Dub. 24, 2019
Srp. 28, 2019
Duration
3 dny
Denní studium
Price
1,635 GBP
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Dub. 24, 2019
End Date
Dub. 26, 2019
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Srp. 28, 2019
End Date
Srp. 30, 2019
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Nov 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Pros. 17, 2019
End Date
Pros. 19, 2019
Termín odevzdání přihlášek

Dub. 24, 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Dub. 26, 2019

Srp. 28, 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Srp. 30, 2019

Nov 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date

Pros. 17, 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Pros. 19, 2019