Ačkoli fotografie a filmu jsou oddělené v myslích mnoha teoretiků a kritiků, je jasné, že dnes se hranice mezi stále a pohyblivého obrazu ředit. Se objevil hybridní prostor, který prostupuje umělecké, experimentální a obchodní praxi.

Hlavním cílem kurzu je ukázat korespondence mezi fotografie a kinematografie v celé jeho historii, a poskytnout rámec návrhů, které umožní studentům obohatit svůj vizuální jazyk a otevřít experimentování. To jim pomůže formulovat bohatší estetické projekty formálně a koncepčně a nakreslete jedinečnou tvůrčí profil.

Krok fotografie budou zkoumány na kinetickou, vzájemná přitažlivost mezi dvěma médii a výrazových úvahy; budou analyzovány práce fotografů, kteří z filmů a filmařů, kteří flirtoval s fotografií, a přítomnost fóliového prvku v současné fotografie a průzkumu rámu v nezávislých filmech. Všechny tyto vztahy budou řešeny, přičemž referenčními historii a vývoj obou nástrojů.

Spolu s informacemi od učitele kurzu je zvýšit účast studentů a stimulovat jejich kreativitu prostřednictvím uvedení osobního projektu.

Zobraz 13 více kurzů z GrisArt Escuela Superior de Fotografía »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Duration
1 měsíc
Kombinované
Price
230 EUR
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date