Přečtěte si oficiální popis

Intenzivní anglický program je navržen tak, aby umožňoval studentům používat sociálně, pro studium a práci v angličtině. Použije se osnovy založené na dovednostech, kdy poslech, mluvení, čtení a psaní jsou stejně vážíny. V průběhu 10 (deseti) týdnů je k dispozici dvacet hodin hodin, aby se zajistilo, že žáci využijí celkových hodin přidělených na jeden semestr.

Osnovy

Kurikulum IEP je založeno na tématech a většina čtení, slovní zásoba a třídní diskuse se soustředí na téma týdne. Nicméně k tomu se přidává další zaměření na každou z makroekonomických dovedností: čtení, psaní, poslech a mluvení, stejně jako jasný postup v gramatice od počáteční / elementární úrovně až po pokročilé / pokročilé pokročilé. Učení probíhá jak ve třídě, tak mimo ni. Třídy jsou malé a studenti dostávají individuální pozornost zkušenými instruktory.

Přijímací Požadavek

English_wood-cube-abc-cube-písmeny-48898

Minimálním požadavkem je dokončení střední školy nebo střední školy. Studenti, kteří nedokončili střední školu, budou hodnoceni případ od případu.

APLIKACE pro přijetí,

Studenti mohou buď uplatnit ONLINE, nebo ručně. Všechny žádosti musí být vyplněny a předloženy spolu s notářskou kopií stránky s osobním údajem o pasu, přepisy školy / univerzity a osvědčení o dokončení.

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 1 více kurzů z University of the South Pacific USP »

This course is Campus based
Start Date
Sep 2019
Ún. 2020
Duration
Kontaktuj školu
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Sep 2019, Ún. 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Sep 2019, Ún. 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date