Přečtěte si oficiální popis

Italské Jazykové

5

Italské kurzy jazyka a kultury pro studenty všech věkových kategorií a národností. Zjistit, který vyhovuje pro vás nejlepší! Dlouhá doba, krátká doba, skupinové kurzy či individuální lekce, specializované jazykové kurzy pro podnikání a cestovního ruchu, přípravné kurzy na zkoušku, a mnoho dalšího. A pokud máte stále nenajdete ten, který odpovídá vašim potřebám, zeptejte našeho personálu na nějaké osobní radu nebo přizpůsobených programů!

standardní 20

4
  • Standard 20 Italian Kurz se skládá v 20 všeobecných jazykových hodin týdně. To je jádro vašeho programu, ve kterém jsme zajistit vaši učební úspěch.
<li>V&aacute;&scaron; t&#345;&iacute;dn&iacute; u&#269;itel pe&#269;liv&#283; pl&aacute;nuje vyv&aacute;&#382;en&yacute;, pln&#283; integrovan&yacute;, pestr&yacute; program zalo&#382;en&yacute; na va&scaron;ich pot&#345;eb&aacute;ch vzd&#283;l&aacute;v&aacute;n&iacute;.</li>
<li>5 a&#382; 10 lekc&iacute; t&yacute;dn&#283; u&#269;&iacute; sv&eacute;m druh&eacute;m u&#269;itelem p&#345;i prov&aacute;d&#283;n&iacute; t&yacute;denn&iacute;ho pl&aacute;nu. Ka&#382;d&yacute; p&aacute;tek b&#283;hem revizn&iacute;ho lekci, budete m&iacute;t mo&#382;nost pod&iacute;vat se zp&#283;t p&#345;es t&yacute;den a n&aacute;vrhy pro p&#345;&iacute;&scaron;t&iacute;.</li>
<li>Standardn&iacute; 20 Italsk&aacute; samoz&#345;ejm&#283; zaji&scaron;&#357;uje c&iacute;len&aacute;, fascinuj&iacute;c&iacute; vzd&#283;l&aacute;vac&iacute; program pro dlouh&eacute; i kr&aacute;tkodob&eacute; student&#367;.</li>

Intenzivní 25 - Italian Course

2
  • Intenzivní 25 je kompletní italský intenzivní jazykový kurz je ideální pro ty, kteří chtějí ponořit se do jazyka a kultury naší země a to nejen učit nebo zlepšit jejich jazykové schopnosti, ale také objevování a prohloubení znalostí italského umění a kultury.
<li>Prohloubit sv&eacute; znalosti italsk&eacute;ho jazyka a rozv&iacute;jet sv&eacute; sebev&#283;dom&iacute;. Intenzivn&iacute; kurz v&aacute;m umo&#382;n&iacute; d&aacute;le procvi&#269;it sv&eacute; italsk&eacute; jazykov&eacute; dovednosti, zejm&eacute;na mluven&iacute; a psan&iacute;.</li>
<li>K dispozici bude tak&eacute; mo&#382;nost pracovat na jak&yacute;chkoliv pot&iacute;&#382;&iacute; nebo probl&eacute;my s gramatikou a v&yacute;slovnosti.</li>

přežití Italian

1

přežití Italian je náš velmi jednoduchý italský Samozřejmě, že výhradně vytvořen pro ty, kteří pobývají jen na krátkou dobu ve Florencii a chtějí se naučit komunikovat od začátku s životním prostředím. Představíme studenta k objevu místa, aby on / ona může žít naplno i mimo tradiční učení zkušeností.

Business Italian

8
  • Business Ital je specifický jazykový kurz pro ty, kteří pracují, pracují nebo byste chtěli pracovat v podnikatelské sféře, které se zabývají italských firem a firem, se cítí pohodlněji s italského jazyka.
<li>Italsk&aacute; kurz Business v&aacute;m m&#367;&#382;e pomoci zlep&scaron;it sv&eacute; jazykov&eacute; a kulturn&iacute; znalosti.</li>

individuální výuka

7
  • Jednotlivé lekce jsou vhodné pro ty, kteří se chtějí naučit v intenzivním způsobem po jejich vlastními kulturními zájmy
<li>Jednotliv&eacute; lekce jsou <strong>zcela flexibiln&iacute;:</strong> m&#367;&#382;ete si je nav&iacute;c ke kter&eacute;mukoliv samoz&#345;ejm&#283; jin&eacute; Eurocentra, nebo jen si je na sv&#367;j vlastn&iacute;, pokud si budete p&#345;&aacute;t.</li>
<li>Lekce jsou uspo&#345;&aacute;d&aacute;ny v nejv&yacute;hodn&#283;j&scaron;&iacute;ch &#269;as&#367; pro v&aacute;s.</li>

To je jen několik příkladůoblasti můžeš specializovat V průběhu svých vlastních individuálních lekcí:

  • konverzační dovednosti
  • Business prezentační dovednosti
  • Osobní gramatika trénovat
  • formální psaní
  • Odvětví Finance, právo, cestovní ruch, marketing, strojírenství ... atd.
  • CELI nebo DITALS příprava ke zkouškám

Učitel je neustále k dispozici pro rozvoj "na míru", program, který je neustále monitorován a může být změněno v každém okamžiku.

Prosím, rezervovat individuální lekce v dostatečném předstihu tak, abychom vám správně poradit o svých potřebách a zajistit odborné učitele ve své zvolené oblasti jsou k dispozici.

Program se vyučuje na:
Italština

Zobraz 5 více kurzů z In Florence Academy »

This course is Studium v kampusu
Start Date
Přihlašování započato
Duration
1 - 52 týdnů
Kombinované
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Přihlašování započato
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Přihlašování započato

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date