Read the Official Description

Kapitálové trhy - úroveň 1

KLÍČOVÁ INFORMACE

 • Kód předmětu: AFB111A
 • Doba trvání: 1 týden
 • Poplatek: 2625 liber

KURZOVÝ VÝSLEDEK

Úvod

 • Finanční aktiva a finanční trhy
 • Přehled rizik a řízení rizik

Hráči

 • Přehled účastníků trhu
 • Depozitní instituce
 • Pojišťovny a penzijní plány se stanovenými dávkami
 • Manažeři subjektů kolektivního investování
 • Investiční bankovnictví

Základy peněžních a derivátových trhů

 • Primární a sekundární trhy
 • Úvod do lineárních derivátů výplaty: futures, forwardy a swapy
 • Úvod do nelineárních výplatních derivátů: opce, swapy úvěrového selhání, čepice a podlahy
 • Sekuritizace a její role na finančních trzích

Teorie rizik a návratů

 • Distribuce výnosů a riziková opatření
 • Teorie výběru portfolia
 • Teorie oceňování aktiv

Stanovení úrokových sazeb a stanovení dluhu

 • Teorie a struktura úrokových sazeb
 • Ocenění dluhových smluv a jejich charakteristik volatility cen
 • Termínová struktura úrokových sazeb

Cílová skupina

 • Finanční regulační orgány
 • Individuální a institucionální investoři a dlužníci.
 • Ti, kteří chtějí pochopit inovace finančních produktů s důrazem na řízení rizik a regulační reformu.
 • Ti, kteří chtějí pochopit širokou škálu nástrojů pro financování, investování a kontrolu rizika na dnešních finančních trzích.

Výsledky učení

Po dokončení kurzů na kapitálovém trhu budete schopni pochopit:

 • Úvod do finančních trhů, atributy finančních aktiv a vazba mezi finančními trhy a reálnou ekonomikou.
 • Přehled rizik, který pokrývá rozdíl mezi rizikem a nejistotou, klíčové prvky řízení finančních rizik, identifikaci a kvantifikaci finančních rizik, různé typy investičního rizika, kterým čelí investoři, a různé typy financování, kterým čelí subjekty, které hledají ke zvýšení kapitálu.
 • Přehled účastníků trhu a zvláštní úloha těch, kteří jsou klasifikováni jako finanční zprostředkovatelé.
 • Úloha vlády při regulaci finančních trhů, ratingových agentur a mezinárodních subjektů, jako je Banka pro mezinárodní platby a Rada pro finanční stabilitu.
 • Depozitní instituce.
 • Pojišťovny a penzijní plány se stanovenými dávkami.
 • Kolektivní investiční nástroje nebo investiční produkty řízené správcovskými společnostmi.
 • Široká škála činností prováděných firmami investičního bankovnictví.
 • Základy primárních a sekundárních trhů.
 • Různé druhy finančních derivátů, prvky jejich stanovení cen a způsoby jejich ovládání pro různé typy finančních rizik.
 • Úloha sekuritizace na finančních trzích a její použití společností a vlád jako nástroje řízení rizik.
 • Je možné předpokládat, že různé typy rozdělení, které vrací finanční aktiva, různá míra závislosti mezi výnosy aktiv, atributy opatření portfoliového rizika a alternativní poměry odměňování k riziku.
 • Teorie portfolia a oceňování aktiv a jejich omezení.
 • Klasická teorie úrokových sazeb a jak se od nich liší všechny ostatní úrokové sazby.
 • Jak dluhové závazky by měly být oceněny na trhu a jak stanovit výpočet výnosu dluhopisů.
 • Vztah mezi výnosem z dluhopisu a splatností se nazývá termínová struktura úrokových sazeb.

Co je zahrnuto:

 • 30 hodin tréninku založené na učebnách
 • Apple iPad
Program taught in:
Angličtina

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 28, 2018
This course is Campus based
Start Date
Dub. 29, 2019
Sept. 2, 2019
Duration
1 týden
Denní studium
Price
2,625 GBP
Deadline
By locations
By date
Start Date
Dub. 29, 2019
End Date
May 3, 2019
Application deadline
Start Date
Sept. 2, 2019
End Date
Sept. 6, 2019
Application deadline
Start Date
Pros. 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Led. 2020
End Date
Application deadline

Dub. 29, 2019

Location
Application deadline
End Date
May 3, 2019

Sept. 2, 2019

Location
Application deadline
End Date
Sept. 6, 2019

Pros. 2019

Location
Application deadline
End Date

Led. 2020

Location
Application deadline
End Date