Kapitálové trhy - úroveň 1

Všeobecné informace

Popis programu

Kapitálové trhy - úroveň 1

Klíčová informace

 • Kód předmětu: AFB111A
 • Doba trvání: 5 dní
 • Poplatek: 2625 liber

Osnova kurzů

Úvod

 • Finanční aktiva a finanční trhy
 • Přehled rizik a řízení rizik

Hráči

 • Přehled účastníků trhu
 • Depozitní instituce
 • Pojišťovny a penzijní plány se stanovenými dávkami
 • Manažeři subjektů kolektivního investování
 • Investiční bankovnictví

Základy peněžních a derivátových trhů

 • Primární a sekundární trhy
 • Úvod do lineárních derivátů výplaty: futures, forwardy a swapy
 • Úvod do nelineárních výplatních derivátů: opce, swapy úvěrového selhání, čepice a podlahy
 • Sekuritizace a její role na finančních trzích

Teorie rizik a návratů

 • Distribuce výnosů a riziková opatření
 • Teorie výběru portfolia
 • Teorie oceňování aktiv

Stanovení úrokových sazeb a stanovení dluhu

 • Teorie a struktura úrokových sazeb
 • Ocenění dluhových smluv a jejich charakteristik volatility cen
 • Termínová struktura úrokových sazeb

Cílová skupina

 • Finanční regulační orgány
 • Individuální a institucionální investoři a dlužníci.
 • Ti, kteří chtějí pochopit inovace finančních produktů s důrazem na řízení rizik a regulační reformu.
 • Ti, kteří chtějí pochopit širokou škálu nástrojů pro financování, investování a kontrolu rizika na dnešních finančních trzích.

Výsledky učení

Po dokončení kurzů na kapitálovém trhu budete schopni pochopit:

 • Úvod do finančních trhů, atributy finančních aktiv a vazba mezi finančními trhy a reálnou ekonomikou.
 • Přehled rizik, který pokrývá rozdíl mezi rizikem a nejistotou, klíčové prvky řízení finančních rizik, identifikaci a kvantifikaci finančních rizik, různé typy investičního rizika, kterým čelí investoři, a různé typy financování, kterým čelí subjekty, které hledají ke zvýšení kapitálu.
 • Přehled účastníků trhu a zvláštní úloha těch, kteří jsou klasifikováni jako finanční zprostředkovatelé.
 • Úloha vlády při regulaci finančních trhů, ratingových agentur a mezinárodních subjektů, jako je Banka pro mezinárodní platby a Rada pro finanční stabilitu.
 • Depozitní instituce.
 • Pojišťovny a penzijní plány se stanovenými dávkami.
 • Kolektivní investiční nástroje nebo investiční produkty řízené správcovskými společnostmi.
 • Široká škála činností prováděných firmami investičního bankovnictví.
 • Základy primárních a sekundárních trhů.
 • Různé druhy finančních derivátů, prvky jejich stanovení cen a způsoby jejich ovládání pro různé typy finančních rizik.
 • Úloha sekuritizace na finančních trzích a její použití společností a vlád jako nástroje řízení rizik.
 • Je možné předpokládat, že různé typy rozdělení, které vrací finanční aktiva, různá míra závislosti mezi výnosy aktiv, atributy opatření portfoliového rizika a alternativní poměry odměňování k riziku.
 • Teorie portfolia a oceňování aktiv a jejich omezení.
 • Klasická teorie úrokových sazeb a jak se od nich liší všechny ostatní úrokové sazby.
 • Jak dluhové závazky by měly být oceněny na trhu a jak stanovit výpočet výnosu dluhopisů.
 • Vztah mezi výnosem z dluhopisu a splatností se nazývá termínová struktura úrokových sazeb.

Co je v ceně:

 • 30 hodin tréninku založené na učebnách
 • Apple iPad
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all o ... Čtěte více

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all over the world. Méně