Přečtěte si oficiální popis

Titul DOBA Cena Požadavky na přijetí Kontakt
Civil Engineering Science (Úvod do technologie betonu) 3 dny R10000 Grade 12. Uznávání předchozího učení bude vycházet ze zkušeností kandidátů v technologii betonu nebo příbuzném oboru po dobu nejméně 1 rok Mr J Bester
jannesb@uj.ac.za
Civil Engineering Science (Concrete Technology) 3 dny R10000 Grade 12 plus minimálně dva roky zkušeností v technologii betonu nebo příbuzný fi v zastavěného prostředí. Úspěšné absolvování SLP Úvod do technologie betonu. Uznání předchozího učení bude vycházet ze zkušeností kandidátů v technologii betonu nebo příbuzném oboru po dobu nejméně 3 Mr J Bester
jannesb@uj.ac.za
Stavební management a stavební dozor (Stavebnictví Project Management) 8 dní R15000 Grade 12
Žadatelé, kteří jsou držiteli takového qualifi bude třeba zvážit pro přijetí na základě alternativních kritérií pro přijetí takové relevantní pracovní zkušenosti RPL. Studenti budou muset předložit doklad o to ve formě životopisu, referencí nebo předchozího učení
Prof D Thwala
didibhukut@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Green Building Applications) 150 hodin R6500 Minimálně první čtyři roky titul v příslušném oboru strojírenství (mechanické, elektrické, chemické a průmyslového vlastnictví) nebo jiné čtyři roky míry na NSK úrovni 8 v příbuzném oboru. Paní N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Moderní numerické metody) 150 hodin R6500 Minimálně první čtyři roky titul v příslušném oboru strojírenství (mechanické, elektrické, chemické a průmyslového vlastnictví) nebo jiné čtyři roky míry na NSK úrovni 8 v příbuzném oboru Paní N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Přenos tepla a hmoty) 150 hodin R6500 Minimálně první čtyři roky titul v příslušném oboru strojírenství (mechanické, elektrické, chemické a průmyslového vlastnictví) nebo jiné čtyři roky míry na NSK úrovni 8 v příbuzném oboru Paní N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Computational Fluid Mechanics) 150 hodin R6500 Minimálně první čtyři roky titul v příslušném oboru strojírenství (mechanické, elektrické, chemické a průmyslového vlastnictví) nebo jiné čtyři roky míry na NSK úrovni 8 v příbuzném oboru Paní N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Green Building Legislativa) 150 hodin R6500 Minimálně první čtyři roky titul v příslušném oboru strojírenství (mechanické, elektrické, chemické a průmyslového vlastnictví) nebo jiné čtyři roky míry na NSK úrovni 8 v příbuzném oboru Paní N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Applied Renewable Energy) 150 hodin R6500 Minimálně první čtyři roky titul v příslušném oboru strojírenství (mechanické, elektrické, chemické a průmyslového vlastnictví) nebo jiné čtyři roky míry na NSK úrovni 8 v příbuzném oboru Paní N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Applied Solar Energy) 150 hodin R6500 Minimálně první čtyři roky titul v příslušném oboru strojírenství (mechanické, elektrické, chemické a průmyslového vlastnictví) nebo jiné čtyři roky míry na NSK úrovni 8 v příbuzném oboru Paní N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Hutnictví (Samancor Mineral Processing) 3 dny R10000 Grade 12 Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Hutnictví (Extraction metalurgie pro inženýry) 10 Dny R10000 Grade 12 a Engineering kvalifikace Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Hutnictví (Extraction metalurgie pro Angloplat Engineers) 10 Dny R10000 Grade 12 Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Hutnictví (Foundry Technology) 5 dní R10000 Grade 12 a nejméně dva zkušenost rok ve slévárenství Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Hutnictví (Practical Foundry Technology) 5 dní R10000 Grade 12 a nejméně dva zkušenost rok ve slévárenství Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Důlního měřictví (Gyroskopické Zeměměřičské Techniques) 5 dní R9000 Grade 12 Pan H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Důlního měřictví (Elementary Zeměměřičské Techniques) 3 až 10 dnů R3000 3 až 10 dní, v závislosti na délce trvání praktické práce vyžaduje specifickou SLP - Grade 12 Pan H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Důlního měřictví (Vláda osvědčení o způsobilosti koučování) 40 hodin R3000 Grade 12 Období tří let působení průmyslu je zapotřebí ředitel nerostných zdrojů předtím, než absolvent se může stát kandidátem na vyšetření.
(ECSA pozice: Stejně jako v minulosti, těžební průmysl vyžaduje cestu pro osoby, které se kvalifikují jako řemeslníci, aby bylo možné přistoupit k nakonec se stal listinné důlní inspektoři. Navíc k jejich obchodu, tyto osoby budou muset matematiky, vědy a jazyk (angličtina) při BRS nebo NCV úrovni se symboly stanovenými poskytovatelem
Pan H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Důlního měřictví (minerální Economics) 200 hodin R10000 Bakalářský titul nebo podobné kvalifikace v hornictví na NSK úrovni 7. Uznávání předchozího vzdělávání budou použity v souladu s politikou University RPL se přijímají studenty, kteří nesplňují požadavky pro vstup výše uvedené Pan H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Důlního měřictví (minerální Governance) 200 hodin R10000 Bakalářský titul nebo podobné kvalifikace v hornictví na NSK úrovni 7. Uznávání předchozího vzdělávání budou použity v souladu s politikou University RPL se přijímají studenty, kteří nesplňují požadavky pro vstup výše uvedené Pan H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Důlního měřictví (minerální Policy) 200 hodin N / A Bakalářský titul nebo podobné kvalifikace v hornictví na NSK úrovni 7. Uznávání předchozího vzdělávání budou použity v souladu s politikou University RPL se přijímají studenty, kteří nesplňují požadavky pro vstup výše uvedené Pan H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mining (Mine Zákon o Mine Managers certifikát) 5 dní více než 3 měsíce R8000 Odbornou kvalifikaci v oblasti těžby a již kredity částech A a B osvědčení o způsobilosti Pan P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Mining (dolování a nerosty OBCHODNÍ and Technology přehled) 5 dní více než 3 měsíce R8000 Odborná kvalifikace a zkušenosti v oblasti financí, HR, nákup apod i zaměstnance z těžebních společností. Pan P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Mining (minerální politika, investice a jednání v hornictví) 40 hodin R6000 Grade 12 nebo ekvivalentní nebo vyšší kvalifikace s příslušnou národní a mezinárodní průmyslu zkušenostmi v oblasti formulací surovinové politiky, oceňování těžebních projektů a jednání o nerostných koncesí Pan P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Kvalita a řízení operací (Advanced Project Management) 12 dní R15335 NSK 6 a 5 roků pracovní zkušenosti. RPL budou použity v souladu s univerzitní politiku, která se přijímají studenty, kteří nesplňují požadavky na přijímací Dr André Vermeulen
avermeulen@uj.ac.za
Kvalita a řízení operací (Operations Management) 12 dní R13495 NSK 4 kvalifikaci a nejméně 5 let praxe uznávání předchozího vzdělávání (RPL) v souladu se zásadami UJ a fakulty dne RPL Dr Pule Kholopane
pulek@uj.ac.za
Kvalita a Operations Management (Project Management) 12 dní R13495 NSK 4 a alespoň 1 rok pracovní zkušenosti. RPL budou použity v souladu s univerzitní politiku, která se přijímají studenty, kteří nesplňují požadavky na přijímací Pan J Agwa-Ejon
jagwa-ejon@uj.ac.za
Kvalita a Operations Management (Implementace ISO 9001: 2008) 12 dní R13495 Minimální Grade 12 osvědčení a nejméně 2 roky zaměstnání ve sféře managementu jakosti nebo příbuzných oborů, jako jsou, ale nejsou omezeny na bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí atd Jakékoli příslušné kvalifikační schválen prostřednictvím procesu uznávání předchozího vzdělávání (RPL) Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalita a Operations Management (Implementace ISO) 12 dní R13495 Minimální Grade 12 osvědčení a nejméně 2 roky zaměstnanosti v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti sféře nebo příbuzné obory, jako je, ale není omezen na řízení kvality, ochrany životního prostředí atd Jakoukoli uznanou kvalifikaci schválen prostřednictvím procesu: uznávání předchozího Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalita a Operations Management (Auditing pro OHSAS 18001: 2011) 12 dní R13495 Předpoklad: UJ SLP: Zavedení SANS OHSAS 18001: 2011. Veškeré externí programy budou hodnoceny z hlediska přijatelnosti jako nezbytný předpoklad do tohoto programu Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalita a Operations Management (Auditing ISO) 12 dní R13495 Předpoklad: Implementace ISO 14001. Veškeré externí programy budou hodnoceny z hlediska přijatelnosti jako nezbytný předpoklad do tohoto programu MS N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalita a Operations Management (Auditing ISO 9001: 2008) 12 dní R13495 Předpoklad: SLP: Pochopení a implementace ISO 9001: 2008. Veškeré externí programy budou hodnoceny z hlediska přijatelnosti jako nezbytný předpoklad do tohoto programu Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalita a Operations Management (úspornějšího provozu) 12 dní R32 Minimální Grade 12 osvědčení a zaměstnanost ve výrobním nebo operačního řízení a dalších souvisejících funkcí Dr Pule Kholopane
pulek@uj.ac.za
Kvalita a řízení operací (Enterprise Resource Planning) 12 dní R8935 Minimální Grade 12 osvědčení a zaměstnanosti v rámci managementu jakosti životního prostředí Paní Khathu Mushavha- namadi kmushavha-
namadi@uj.ac.za
Kvalita a řízení operací (Energy Efficiency v procesech Operations Management) 12 dní Minimální Grade 12 osvědčení a zaměstnanost ve výrobě nebo Operations Management nebo jiné související funkce Prof C Mbohwa
cmbohwa@uj.ac.za
Kvalita a Operations management (hodnocení práce Applications) 12 dní R15000 Grade 12 s alespoň 1 rok praxe v hodnocení práce na pracovišti. Bude rovněž považovány UJ studenti předmětu pro organizační účinnosti 3B. Ms Takalani Nemarumane
tnemarumane@uj.ac.za
Kvalita a Operations Management (Implementace SANS OHSAS 18001: 2011) 12 dní R13495 Minimální Grade 12 osvědčení a nejméně 2 roky zaměstnanosti v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti sféře nebo příbuzné obory, jako je, ale není omezen na řízení kvality, ochrany životního prostředí atd Jakoukoli uznanou kvalifikaci schválen prostřednictvím procesu uznávání předchozího vzdělávání (RPL) Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Obecní a regionální Plannin (GIS aplikace v městské a regionální rozvoj) 50 hodin R6500 Uchazeči musí mít alespoň dokončila kvalifikaci National Diploma / diplomu v městské a územní plánování. Ostatní pole přijatelné s podobnými minimální kvalifikaci v oblasti geografie, rozvojové studie, veřejnou správu, stavebnictví nebo environmentální vědy Pan A Ogra
aogra@uj.ac.za
Město a regionální rozvoj (Integrované plánování lidských sídel) 6 dní R15000 Grade 12 Pan George Onatu
gonatu@uj.ac.za
Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 67 více kurzů z University of Johannesburg »

This course is Campus based
Start Date
Ún. 2020
Duration
Kontaktuj školu
Kombinované
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Ún. 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Ún. 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date