Kurz řízení - Krátký program v obchodní administrativě a řízení (BAM)


Osvědčení

Po úspěšném dokončení programu obdrží žák studijní program Damelin Short in Business Administration and Management Certificate.


Vstupní požadavky

  •     Od studentů je požadováno, aby měli znalosti, porozumění a používání angličtiny v platové třídě 12 nebo ekvivalentu.
  •     I když to není požadavek, doporučuje se, aby studenti měli nějaké pracovní zkušenosti a / nebo znalosti obchodní správy.Doba trvání kurzu

Délka trvání programu je 68 hodin a výuka probíhá tváří v tvář. Každý školní areál v Damelinu má jiný plán výuky. Programy jsou nabízeny během týdne, večer nebo v sobotu. Zeptejte se prosím ve svém areálu.


Úvod do kurzu

V Jihoafrické republice vzrůstá poptávka po kvalifikovaných manažerů a dohlížejících, kteří by se starali o nové divize a pobočky založených podniků. Příležitosti pro malé podniky, a to jak ve formálním, tak neformálním sektoru, vytvořily potřebu kompetentních podnikatelů. Tento program je navržen tak, aby poskytl studentům důkladné znalosti základů podnikání, aby mohli kompetentně posunout manažerský žebřík nebo provozovat svojí vlastní malou firmu s důvěrou. Studenti aplikují základní principy, terminologii a metody při řešení dobře definovaných problémů. Cílem kvalifikace je vybavit manažery první úrovně znalostmi a dovednostmi potřebnými pro plnění jejich řídící role v rámci organizace.

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 137 více kurzů z Damelin Part Time »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Úno 2020
Duration
68 hodin
Kombinované
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Úno 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Úno 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Úno 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Úno 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Úno 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date