Nejoblíbenější kurzy

Nabídka nejrůznějších kurzů je tak bohatá, že uchazeč téměř neví, co si vybrat. Nenechte se odradit tímto výčtem, začněte své vyhledávání prohlídkou nejžádanějších kurzů v tomto seznamu:

Newly added Courses

Audencia Business School

Léto Ve Francii

Listopad 22, 2017
Tento intenzivní program je určen studentům, kteří potřebují další kredity nebo se chtějí zúčastnit studia ve společnosti Audencia před tím, než se rozhodnou pro program na plný úvazek. Letní semestr je ideální pro studenty, kteří chtějí rozšířit své znalosti a prohloubit své znalosti o evropském trhu a manažerských postupech.… [+] [-]


Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Z jakých typů kurzů si mohu vybrat?

Vítejte na našich stránkách, kde se můžete seznámit s nejrůznějšími vzdělávacími kurzy, a to krátkými kurzy, online kurzy, distančními kurzy nebo obchodními kurzy. Jsou tací, kteří začnou s některým z krátkých kurzů a své vzdělávání poté završí certifikátem nebo akademickým titulem. Office manažeři mohou mít zájem na tom, aby  zaměstnanci absolvovali jeden z našich kurzů, který může pomoci rozvinout jejich znalosti a dovednosti. Ať už se chcete uplatnit v oboru obchod a finance, pracovat na vyšším vzdělání, anebo jen oprášit nějaké dovednosti, můžete zde najít kurzy, které odpovídají vašim požadavkům!

 

Krátké kurzy

Někteří mají zájem raději o některý z kratších kurzů. V rámci těchto kurzů se můžete věnovat oborům jako je Design, Vzdělávání, Výpočetní technika, Strojírenství, Psychologie, a mnohým dalším. Délka kurzů se liší, ale většinou je člověk dokončí v řádu několika dní, týdnů či měsíců.  Zajímá-li se například někdo o IT technologie, může absolvovat několik krátkých kurzů nebo usilovat o zisk osvědčení (certifikátu).

Krátké kurzy mohou rovněž vyhovovat těm, ktěří již mají poměrně velké znalosti v určitém oboru, leč kteří si potřebují intenzivní výukou za pár týdnů (či za kratší dobu) osvojit určité specifické dovednosti, jako např. informační technologie, vzdělávání nebo jiné oblasti.


Online kurzy

Online kurzy se objevily v nabídce zejména proto, aby se vyhovělo vytíženým odborníkům a obchodníkům, kteří chtějí skloubit potřebu rozšířit si svoje vzdělání s potřebou stíhat veškeré pracovní povinnosti. Účast na online kurzu vám umožňuje studovat dle vašich časových možností. Některé kurzy mohou být završeny osvědčením (certifikátem) skutečně v krátké době. Zatímco některé kurzy jsou velmi úzce specializované, jiné jsou trochu více obecné. Těchto kurzů mohou využít firmy, které chtějí, aby jejich zaměstnanci získali užitečné dovednosti a certifikát ve vysoce specializované oblasti. Na těchto stránkách se nachází stovky online kurzů, z nichž si můžete vybrat ten, jenž vám nejlépe vyhovuje.


Distanční  kurzy

V závislosti na vašich potřebách či pracovních ambicích vám jak online kurzy, tak i distanční kurzy, umožňují absolvovat kompletní studium nebo jen jeden či dva kurzy. Klidně začněte zlehka a postupně dle sých časových možností přidávejte další distanční kurzy! Distanční kurzy se zaměřují na mnoho různých oblastí, zejména na obchod, právo, psychologii a technologii.

NĚKTERÉ POPULÁRNÍ KURZY


1. Kurzy psychologie

Psychologie je věda o mysli a chování, o motivacích, proč lidé dělají určité věci, a rovněž věda o vývoji dítěte. 
Studium psychologie  připraví člověka na práci, při níž je v častém kontaktu s jinými lidmi, zejména může jít o povolání psychologa, poradce, sociálního pracovníka a jiné. O obor psychologie je velký zájem a očekává se, že tento trend ještě poroste, a to z důvodu, že lidstvo odjakživa touží porozumět lidskému chování a motivacím. Někteří absolventi psychologie najdou uplatnění dokonce i v oblastech sportu, zábavy a reklamy.

Kurzy psychologie se věnují motivacím lidského chování, teoriím lidského vývoje, experimentální psychologii a dalším oblastem. V kurzech psychologie získáte mnoho znalostí, které jsou bezprostředně využitelné v praxi. Kurzy psychologie je rovněž možné kombibovat s jinými kurzy či studijními programy.

 

2. Kurzy práva

Kurzy práva se zaměřují jak na právo státu, kde kurzy probíhají, tak i na právo mezinárodní, a připraví vás na povolání v právní profesi. Kurzy se věnují komunikaci v právu, stejně tak jako jiným důležitým oblastem práva. Právnické povolání může být poměrně lukrativní, přičemž můžete pracovat jako advokát, právní konzultant a v mnoha jiných právnických profesích. Ten, kdo se zajímá o různorodé oblasti práva, může začít s krátkými kurzy a třeba i absolvovat celý studijní program.

 

3.Obchodní kurzy

V nabídce je mnoho specializovaných obdhodních kurzů a pro zaměstnavatele je často velmi výhodné poslat na tyto kurzy své zaměstnance. Některé obchodní kurzy se zaměřují na to, aby studenta povzbudili k lepším pracovním výkonům a podpořili v něm manažerské dovednosti. Firma může zvýšit svoje zisky i díky tomu, že její zaměstnanci absolvují některé z těchto obchodních kurzů. Tyto kurzy mohou být využity ke sebezdokonalení zaměstnanců v rámci tzv. "plánu na zlepšení práce".

 

Výhody

Absolvování kurzu může přinést mnoho výhod. Nejenomže se díky nim mohou vytížení pracovníci věnovat studiu podle svých časových možností, ale nabízejí zaměstnavatelům řešení, jak rozvíjet schopnosti svých zaměstnanců, a navíc naučí podnikatele, jak prosadit ve svých podnicích tolik potřebné změny.

Jelikož si každý student může zvolit vlastní studijní tempo, jsou tyto kurzy velmi vhodné i pro vytížené maminky a další zaneprázdněné osoby.

Existuje nespočet druhů distančních kurzů, kterých se mohou účastnit lidé nejrůznějších profesí, národností či zázemí, a to takovým tempem, jaké si sami zvolí.


Délka kurzu a cena
Na těchto stránkách naleznete přehled univerzit, vysokých škol a škol, z nichž si můžete vybrat. Prohlédněte si nejrůznější instituce a porovnejte jejich ceny. Jistě najdete nějaké studium, které vyhovuje vašim finančním možnostem a studijním požadavkům.

Můžete zde najít nespočet forem výuky, a to podle toho, zda chcete absolvovat jen jeden kurz nebo pokročilejší studium. Podívejte se na kurzy Obchodu, Komunikace, Účetnictví a Marketingu anebo kurzy Práva, Poradenství, Hotelnictví, Fotografie a Umění!