Dostupné kurzy

Existuje nepřeberné množství typů kurzů: lze se přihlásit do online, letního nebo intenzivního kurzu. Kurzy si studenti vybírají z různých důvodů: někdy je cílem překonat přechod mezi různými stupni studia, někdy je hlavním cílem získat odborné znalosti a požadovanou kvalifikaci. Existuje nepřeberné množství oborů, kterými se jednotlivé kurzy zabývají - od kosmetiky, potravinářského průmyslu a módy až k inženýrským předmětům, právu a normám a biologii. Množství nabízených kurzů může být ohromující - nenechte se tím zastavit! Nechejte se při výběru inspirovat nejoblíbenějšími kurzy, které jsou uvedeny níže.

Newly added Courses

Dongbei University of Finance & Economics

Čínský jazykový program (bez magisterského studia)

Prosinec 19, 2018
DUFE nabízí rozmanité non-stupňové čínské jazykové a obchodní čínské programy, které splňují různé časové plány a požadavky na učení. Mezinárodní studenti z více než 100 krajů studují na DUFE každý rok nejen zlepšení jazykové znalosti, ale také poznání čínské kultury a společnosti. Kurzy jsou rozděleny do 6 úrovní, od úrovně začátečníků až po úroveň… [+] pokročilé. [-]

Aviation Consultancy Services Corporation

První pilotní letecký program Pilotní program

Prosinec 18, 2018
Společnost ACSC ve spolupráci s poskytovatelem letového výcviku je schopna nabídnout studentům pilotního programu "First Officer Airline Pilot Program" vynikající ubytovací zařízení a standardní letecký výcvik s výcvikovými postupy pro letecké společnosti.

Sustainability Institute

Krátký předmět: Transdisciplinární návrh pro transformaci

Prosinec 14, 2018
Udržitelnější svět bude znamenat změnu našich předpokladů o designu a co by mělo být navrženo. Tento kurz se zaměří na úlohu návrhu ve všech disciplinárních projevech. Při absolvování tohoto krátkého kurzu v Sustainability Institute je celý prostor součástí výuky. Přijďte se naučit v prostředí, které je zapletené a uvědomělé, kde lze diskutovat s rů… [+]znorodými lidmi, kreativitu obnovit prostřednictvím ponoření, kde se učíme s přirozeností a zajišťujeme, že budoucnosti budou udržovány prostřednictvím generativního myšlení. [-]

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Z jakých druhů kurzů si můžu vybrat?

Vítejte na webu, kde se dozvíte všechno, co chtece vědět o krátkodobých kurzech, online kurzech, dálkových kurzech nebo obchodních kurzech. Někteří zájemci o vysokoškolské studium se rozhodnou začít svoji cestu k získání titulu nebo certifikátu jedním z krátkodobých kurzů. Firemní manažeři rádi posílají zaměstnance na naše firemní kurzy, kteří si tak posílí svoje znalosti a dovednosti. Je jedno jestli chcete rozjet vlastní podnikání nebo se zajímáte o finance, jste uprostřed studia nebo jen chcete oprášit staré vědomosti, určitě kurz, který odpovídá vašim požadavkům, najdete!


Krátkodobé kurzy

Dáváte-li, jako mnozí další, přednost krátkodobým kurzům, pak čtěte dále. Krátkodobé kurzy jsou vystavěny tak, aby jejich posluchači získali velmi konkrétní dovednosti například v těchto oblastech:Design, Vzdělávání, Počítače, Technické obory, Psychologie a mnohé další. Krátkodbé kurzy se samozřejmě liší v délce trvání, ale většinu lze ukončit během několika dní, pár týdnů a někdy měsíců. Například se někdo se zájmem o výpočetní techniku a IT může zapsat do několika krátkodobých kurzů a posléze získat certifikát.

Krátkodobé kurzy můžou také vyhovovat těm, kdo mají v daném oboru vynikající znalosti, ale potřebují získat nebo upevnit konkrétní dovednost, ať už v rámci IT, výukových metod nebo kterého koli jiného oboru, během několika dnů nebo pár týdnů.


Online kurzy

Online vzdělávání vzniklo spolu s potřebou uspokojit touhu po dalším vzdělání všech vytížených zájemců o studium, kteří nechtějí volit mezi studiem a prací, ale chtějí stihnout obojí. Online kurzy vám na prvním místě umožní studovat podle vašeho vlastního rozvrhu. Pomocí některých kurzů můžete rychleji získat potřebný certifikát. Některé kurzy jsou velmi detailně zaměřeny, jiné jsou zaměřeny více obecně. Firmy vyzývají svoje zaměstnance, aby se přihlásili do online kurzů, právě proto, aby získali certifikáty v oblastech, jejichž znalosti přinesou firmě prospěch a napomůžou k dalšímu rozvoji. Existují stovky online kurzů ze kterých můžete vybírat. Neváhejte a podívejte se na nabídku kurzů.


Dálkové kurzy

Dálkové studium, stejně tak jako online, vám umožní získat vzdělání, nebo se jen zúčastnit pár kurzů, ale tak či tak, vše probíhá podle vašich přání. Začněte pomalu, vždyť časem se můžete přihlásit do více dálkových kurzů! I v rámci dálkových kurzů určitě najdete tu oblast, která vás zajímá. Třeba práva, psychologii, obchod nebo techické obory.

 

OBLÍBENÉ DRUHY KURZŮ


1. Kurzy psychologie

Psychologie
je obor, který se zabývá studiem mysli a chování, studuje podněty, které vedou k různým reakcím, a teorii kognitivního vývoje. Vzdělání v oblasti psychologie vás opravňuje k získání práce psychologa, ať už v soukromé praxi nebo na klinikách, poradce, sociálního pracovníka, nebo se můžete věnovat výzkumné činnosti. Absolventi oborů v rámci této disciplíny snadno hledají práci a dá se předpokládat, že jejich potřeba stále poroste, jak poroste potřeba porozumět motivaci lidského chování. Někteří absolventi se uplatní i v oblastech jako je sport, zábava nebo reklama.

Psychologie je velice rozmanitý obor a student se zabývá studiem mysli a chování, studuje motivaci lidského chování a může se třeba zaměřit na experimentální psychologii. Kurzy v rámci psychologie jsou vystavěny tak, aby si student vytvořil silnou základnu znalostí a na ní mohl klást další dovednosti a kombinovat je s jinými kurzy apod.


2. Právní kurzy

Právo je atraktivní oblast, kde se během studia posluchač seznámí jak s místními, tak mezinárodními zákony a normami a je posléze připraven budovat kariéru v právním světe. Různé instituce nabízejí kurzy zaměřené na právní sdělení, jakož i dalšími důležitými oblastmi práva. Právnická kariéra může být finančně velice zajímavá, právníci v soukromích praxích, právní poradci, koncipienti mají obvykle dobré platy. Zájemci o různé oblasti práva můžou celé studium začít přihlášením se do jednotlivých kurzů a až časem se přihlásit ke studiu.


3.Obchodní kurzy

Existuje mnoho obchodních kurzů, kde každý je zaměřen na jinou oblast. Díky konkrétním zaměřením, pozílají zaměstnavatelé často svoje zaměstnance, aby se zúčastnili kurzů, protože je to přínos pro celou společnost. Absolvováním těchto kurzů se z talentovaných zaměstnanců stávají manažeři, zvýší se pracovní výkonnost a s ní často i zisk, právě díky novým znalostem, které zaměstnanci získají. Obchodní kurzy lze shrnout pojmem "zlepšení pracovního plánu", kde zaměstnanec získá nové vědomosti, které mají kladný dopad na celou společnost.

 

Výhody

Výhody účasti na kurzu jsou mnohostranné. Není to jen příležitost pro odborníky vrátit se ve volném čase do školy, ale na druhé straně je to cesta, jak zaměstnavatelé rozvíjí společnost, protože účast na kurzech napomáhá společnosti sledovat nejnovější trendy v oboru.

Kurz zvládnou i maminky na mateřské dovolené, protože záleží jen na nich jak moc chtějí studovat a kdy. Vše lze snad shrnout tak, že kurzy jsou způsob, jak se jistěji dopracovat k magisterskému titulu, certifikátu nebo jednoduše posílit znalosti v oblasti, která vás zajímá.

Popularita online vzdělvání stoupá, celosvětově je mu přikládáná stále větší váha a zájemci o studium ve všech profesích a všude na světě můžou studovat vlastním tempem a dosáhnout svého cíle.


Rozdílná délka studia a poplatky

Na našem webu můžete vybírat z mnoha univerzit a vysokých škol. Neváhejte a porovnejte poplatky na různých školách. Určitě najdete takový kurz, který vám bude vyhovovat jak svým obsahem, tak finančně.

Existuje také mnoho druhů kurzů, ve výběru se vždy odrazte od toho, zda chcete najít jen samostatný kurz, nebo jeho pomocí získat další vzdělání. V každém oboru najdete mnoho kurzů: Obchod, Komunikace, Účetnictví, Marketing, Právo, Poradenství, Management cestovního ruchu, Fotografie nebo třeba Umění!