Nástroje městského managementu pro změnu klimatu

IHS s potěšením oznamuje, že tento kurz je společně vypracován s UN-HABITAT.

Od měst se stále více očekává, že podniknou konkrétní kroky ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení města rostoucím hladinám vody, suchu a dalším přírodním katastrofám spojeným s ohřevem Země. Jaké konkrétní činnosti by město mělo vykonávat a co funguje? Tento kurz nabízí nástroje řízení pro tvůrce městské politiky, projektanty a environmentalisty.

Cíle

Na konci kurzu budou účastníci schopni připravit místní plány změny klimatu, které se budou zabývat globálními výzvami a přitom se zaměřují na konkrétní místní akce. Kurz nabídne konkrétní postupy pro správu městské architektury a environmentální infrastruktury, zejména energetiky, dopravy, bydlení a vody.

Obsah

Modul 1: Úvod do změny klimatu a zranitelnost.
Města jsou považována za nejzranitelnější oblasti z hlediska nárůstu hladiny moře, bouří, povodní a sucha. Mapování nejrizikovějších oblastí města pomocí příslušných činitelů ovlivňujících klima je základním krokem k pochopení, jak snížit zranitelnost města. Účastníci se seznámí s řadou nástrojů pro posouzení zranitelnosti a na základě případové studie získají znalosti a dovednosti o tom, jak provádět hodnocení zranitelnosti a mapování zranitelnosti ve městě. Účastníci budou navíc seznámeni s nástroji pro podporu rozhodování o změně klimatu.

Modul 2: Přizpůsobení se změně klimatu: řízení půdy, vody a katastrof.
Města by se měla přizpůsobit jak dlouhodobým trendům spojeným se změnou klimatu (např. Zvýšení hladiny moře), tak i extrémním událostem, jako jsou povodně. Po staletí rekultivace Nizozemsko přeměňuje zemi na jezera, staví plovoucí domy a silnice a experimentuje se střešními zahradami. Na základě teorie a osvědčených postupů získají účastníci znalosti z konkrétních adaptačních strategií z konkrétních případů. V rámci tohoto modulu budou řešeny různé typy přístupů, například komunitní a ekosystémová adaptace.

Modul 3: Zmírňování změny klimatu: trhy s energií, dopravou a uhlíkem.
Města mohou hrát zásadní roli při zmírňování změny klimatu. Mohou snížit spotřebu energie, podporovat obnovitelné zdroje energie nebo mohou obchodovat s uhlíkovými kredity podle flexibilních mechanismů Kjótského protokolu. Ta se stává lukrativním obchodem pro „zelená“ a „čistá“ města. Zásoby emisí skleníkových plynů a hodnocení potenciálu snižování emisí se stávají životně důležitými nástroji pro plánování zmírňování změny klimatu ve městě. Účastníci budou mít možnost provést inventarizaci skleníkových plynů na úrovni města a upřednostnit příslušná opatření ke zmírnění změny klimatu.

Modul 4: Místní akční plány týkající se změny klimatu
Místní akční plány pro změnu klimatu (dále jen "CC") překládají - často vágní - strategie adaptace a zmírňování dopadů na konkrétní opatření. Místní akční plány CC jsou založeny na posouzení zranitelnosti, posuzování dopadů a přizpůsobení a zohledňují (finanční) omezení daného města. Účastníci budou analyzovat a hodnotit podrobné zprávy o hodnocení různých případových studií a vypracovat místní akční plán pro změnu klimatu pro konkrétní město.

Přijetí

Pro tento diplomový kurz byste měli mít:

  • Bakalářský titul nebo ekvivalent.
  • Nejméně 2 roky pracovní nebo akademické praxe.
  • Důkaz dostatečné ústní a písemné znalosti anglického jazyka. Pokud angličtina není mateřským jazykem, je vyžadován test v anglickém jazyce.

Termíny: 15. června - 3. července 2020

Program se vyučuje na:
  • Angličtina

Zobraz 6 více kurzů z IHS, Institute For Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam »

Poslední aktualizace Říjen 14, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Červen 15, 2020
Duration
1 - 3 týdnů
Kombinované
Price
2,750 EUR
Deadline
May 15, 2020
Podle místa
Podle data
Start Date
Červen 15, 2020
End Date
Červenec 3, 2020
Termín odevzdání přihlášek
May 15, 2020

Červen 15, 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
May 15, 2020
End Date
Červenec 3, 2020