Obchodní kontext celkového řízení kvality

KLÍČOVÁ INFORMACE

 • Kód předmětu: OPM106B
 • Doba trvání: 1 týden
 • Poplatek: 2675 liber

KURZOVÝ VÝSLEDEK

Nasazení zásad

 • Co je nasazení politiky?
 • Proces zavádění zásad
 • Kontrola-reflexe-vylepšení-kontrola-pass (CRISP)
 • Přístup k nasazení politik

Kalkulování kvality

 • Kategorizace nákladů na kvalitu
 • Sběr cen za kvalitu
 • Některé aspekty nákladů ve zpracovatelském průmyslu
 • Vykazování nákladů na kvalitu
 • Použití nákladů na kvalitu

Řízení lidí

 • QM a řízení lidí
 • Politiky a postupy v oblasti lidských zdrojů
 • Zapojení zaměstnanců
 • Organizační kultura
 • Integrace

Správa kvality služby

 • Provozní prostředí
 • Definování kvality služby
 • Úloha personálu při poskytování služeb
 • Zásilková služba

Vývoj dodavatelů

 • Dlouhodobé otázky partnerství
 • Bariéry rozvoje partnerství
 • Podmínky partnerství
 • Otázky, které je třeba zvážit v partnerství
 • Proces partnerství
 • Potenciální potíže s fungováním partnerství

Cílová skupina

 • Vedoucí pracovníci, ředitelé a vedoucí oddělení, kteří chtějí hrát větší roli při určování politiky kvality v rámci svých organizací.
 • Členové vrcholového vedení, kteří chtějí vytvořit strategický dialog, organizační prostředí, atmosféru, hodnoty a chování, ve kterých může být dosaženo celkového potenciálu řízení kvality (TQM).
 • Ti, kteří chtějí vytvořit organizační kulturu, v níž je každá osoba v každém oddělení plně odhodlána zlepšovat své vlastní výkony a věnuje se uspokojování potřeb svých vnitřních zákazníků a budoucích očekávání.
 • Vedoucí pracovníci středního a prvního řádu, kteří chtějí hrát klíčovou roli při zavádění principů TQM na ostrém konci své organizace.
 • Průmyslovci
 • Manažerské poradenství

Výsledky učení

Po dokončení tohoto kurzu řízení kvality budete schopni pochopit:

 • Historie a koncepce vývoje politiky.
 • Model zavádění politik, který umožní organizaci efektivně nasadit svou vizi, poslání, cíle, cíle, cíle a prostředky.
 • Proč jsou pro řízení důležité řízení kvality.
 • Jak nejlépe identifikovat, shromažďovat, analyzovat, vykazovat a používat kvalitní náklady.
 • Typické úskalí v oblasti shromažďování kvalitních nákladů.
 • Potřeba uvažovat o "měkkých" aspektech TQM.
 • Klíčovou roli, kterou HR může hrát ve vývoji a úspěchu TQM.
 • Důsledky pro kvalitu služeb v měnícím se podnikovém prostředí.
 • Charakteristiky služby, model GAP kvality služeb, rozměry a determinanty služebních a servisních setkání a procesů poskytování služeb a role personálu.
 • Význam a úloha rozvoje dodavatelů v TQM a potřeba rozvíjet dlouhodobé obchodní partnerství mezi zákazníkem a dodavatelem.
 • Typické překážky v rozvoji dodavatelů.
 • Jak by organizace měly začít a prosazovat koncepci partnerství.

Co je zahrnuto:

 • 30 hodin tréninku založené na učebnách
 • Apple iPad
Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 131 více kurzů z London Business Training & Consulting »

Poslední aktualizace September 27, 2018
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Kontaktuj školu
Červenec 29, 2019
Duration
1 týden
Denní studium
Price
2,675 GBP
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Červenec 29, 2019
End Date
Srp 2, 2019
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Lis 25, 2019
End Date
Lis 29, 2019
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date

Červenec 29, 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Srp 2, 2019

Lis 25, 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Lis 29, 2019