Organizační rozvoj posiluje úlohu HR, aby se stal strategickým partnerem v podnikání. Tento kurz vám pomůže dozvědět se vše o organizačním vývoji od definice po aplikace.

Zdůrazní úlohu rozvoje lidských zdrojů v organizaci, aby pomohla lidem a organizacím efektivně řídit změny.

Kurz využívá kombinaci teorie a praktické aplikace konceptů kurzu. Účastníci se zapojí do simulačních cvičení v kombinaci s diskusemi o reálných životních situacích, které jim umožní získat silné znalosti a dovednosti.

115504_OrganizationalDevelopmentProfessional.jpg

Cíle

 • Rozumět organizačnímu rozvoji
 • Posoudit připravenost organizace na rozvoj
 • Současná analýza dat souvisejících s organizačním rozvojem
 • Návrh strategie rozvoje organizace
 • Implementovat procesy řízení změn

Kdo by se měl zúčastnit

Odborníci v oblasti lidských zdrojů, konzultanti, školitelé a další pracovníci v oblasti správy a řízení administrativy a další funkce v organizaci

Osvědčení

Convertas je HR Certification Institute® (HRCI®) Certification Preparation Provider ve společnosti Human Resource - International ™ (SPHRi) ™, která podporuje personalisty při dosahování jejich potenciálu a získání (SPHRi) ™ certifikace.

Moduly

Den 1: Přehled

 • Úvod do problematiky organizačního rozvoje
 • Hlavní koncepční rámec OD
 • Historie a průkopníci OD
 • Model akčního výzkumu
 • Identifikace potřeb
 • Posouzení připravenosti organizace na rozvoj
 • Jak OD prospěla HR a organizaci?

Den 2: Analytics

 • Vytváření nástrojů pro sběr dat
 • Příprava a usnadnění relací zpětné vazby
 • Vedení rozhovorů a zpětné vazby
 • Velké údaje
 • Sběr a analýza dat
 • Prezentace dat a pozorování
 • Plán sběru dat
 • Získání dohody a Buy-in
 • Nastavení priorit

Den 3: Strategie

 • Původy strategie
 • Strategické plánování
 • SWOT analýza
 • Vyjádření o vize
 • Prohlášení o poslání
 • Strategické cíle
 • Strategie OD
 • Kompetence Centricity
 • Kompenzace Centricity
 • Výkonnost Centricity
 • Identifikace akčních plánů
 • Vytváření projektových plánů

Den 4: Změna

 • Navrhování zásahů OD
 • Organizace potřeb zákazníků
 • Co je to řízení změn?
 • Implementace procesu řízení změn
 • Interní spokojenost a angažovanost zákazníka
 • Vyhodnocení výsledků
 • Trvalá změna

Den 5: Údržba

 • Příprava organizace na údržbu
 • Vytvoření preventivního systému
 • Výnosy versus konečné výsledky ROI
 • Audit udržitelnosti
 • Proaktivita a neustálý rozvoj
 • Dialogická versus diagnostická
Program se vyučuje na:
 • Angličtina

Zobraz 34 více kurzů z Convertas »

Poslední aktualizace Květen 27, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Přihlašování započato
Duration
5 dny
Denní studium
Price
3,995 USD
DPH za pětidenní workshop se konal v Dubaji, kde se konala hotelová konference, včetně přestávky na kávu, oběd a kávu.
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Přihlašování započato
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Přihlašování započato

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date