Read the Official Description

Kurz zahrnuje veškerý teoretický a praktický výcvik podle EU 290/2012, příloha V a dodatek 1 k části CC.

Obecná teoretická znalost předpisů o letectví a letectví zahrnuje všechny prvky týkající se úkolů a povinností požadovaných od palubních průvodčích.

Komunikace s letovou posádkou, včetně komunikačních technik, společného jazyka a terminologie. Během výcviku se důraz klademe na důležitost účinné komunikace mezi palubními průvodčími.

Úvodní kurz o lidských činitelích (HF) v letectví a řízení letových posádky (CRM)

Manipulace s cestujícími a dohled nad kabinou

Aero-lékařské aspekty a první pomoc:

  • obecné instrukce o leteckých aspektech a přežití
  • fyziologické účinky létání se zvláštním důrazem na požadavky na hypoxii a kyslík
  • základní první pomoc
  • mimořádné lékařské záchrany během letu a související první pomoc
  • použití vhodného vybavení, včetně kyslíku první pomoci, lékárniček a léčebných souprav pro naléhavé případy a jejich obsahu;
  • praktická cvičení kardiopulmonální resuscitace
  • zdraví a hygieně cestování

Nebezpečný náklad v souladu s platnými technickými pokynmi ICAO.

Všeobecné aspekty bezpečnosti v letecké dopravě, včetně povědomí o ustanoveních stanovených v nařízení (ES) č. 300/2008

Trénink přežití

Délka kurzu je 15 pracovních dnů.

href = "https://www.cacrewacademy.com

tel: 0035724323288

Program taught in:
Angličtina
Crew Academy

See 1 more programs offered by Crew Academy »

Last updated November 27, 2018
This course is Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
15 dny
Denní studium
Price
2,380 EUR
CENA ZAHRNUJE DPH
Deadline
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
End Date
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date

C A Crew Academy short version