Kurz zahrnuje veškerý teoretický a praktický výcvik podle EU 290/2012, příloha V a dodatek 1 k části CC.

Obecná teoretická znalost předpisů o letectví a letectví zahrnuje všechny prvky týkající se úkolů a povinností požadovaných od palubních průvodčích.

Komunikace s letovou posádkou, včetně komunikačních technik, společného jazyka a terminologie. Během výcviku se důraz klademe na důležitost účinné komunikace mezi palubními průvodčími.

Úvodní kurz o lidských činitelích (HF) v letectví a řízení letových posádky (CRM)

Manipulace s cestujícími a dohled nad kabinou

Aero-lékařské aspekty a první pomoc:

  • obecné instrukce o leteckých aspektech a přežití
  • fyziologické účinky létání se zvláštním důrazem na požadavky na hypoxii a kyslík
  • základní první pomoc
  • mimořádné lékařské záchrany během letu a související první pomoc
  • použití vhodného vybavení, včetně kyslíku první pomoci, lékárniček a léčebných souprav pro naléhavé případy a jejich obsahu;
  • praktická cvičení kardiopulmonální resuscitace
  • zdraví a hygieně cestování

Nebezpečný náklad v souladu s platnými technickými pokynmi ICAO.

Všeobecné aspekty bezpečnosti v letecké dopravě, včetně povědomí o ustanoveních stanovených v nařízení (ES) č. 300/2008

Trénink přežití

Délka kurzu je 15 pracovních dnů.

href = "https://www.cacrewacademy.com

tel: 0035724323288

Program se vyučuje na:
Angličtina
Crew Academy

Zobraz 1 více kurzů z Crew Academy »

Poslední aktualizace November 27, 2018
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Přihlašování započato
Duration
15 dny
Denní studium
Price
2,380 EUR
CENA ZAHRNUJE DPH
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Přihlašování započato
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Přihlašování započato

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date

C A Crew Academy short version