Klíčová informace

 • Kód předmětu: HR106
 • Doba trvání: 2 týdny
 • Poplatek: 4045 liber

Osnova kurzů

Učení a rozvoj a organizaci

 • Pochopení organizací
 • Proč jsou založeny organizace?
 • Různé typy organizací
 • Funkce učení a vývoje

Identifikace potřeb učení a vývoje

 • Jaké jsou potřeby učení?
 • Identifikace potřeb učení
 • Shromažďování a analýza informací o potřebách učení
 • Určení priorit
 • Předložení doporučení pro učení

Navrhování výukových a rozvojových aktivit

 • Cíle, cíle a výsledky učení
 • Určování a sekvencování učebního obsahu
 • Výběr metod výuky a učení
 • Výběr a rozvoj výukových prostředků

Poskytování učebních a rozvojových aktivit

 • Příprava na L
 • Vytvoření fyzického prostředí pro učení
 • Metody a techniky doručování
 • Práce s vizuálními pomůckami a prostředky
 • Správa dynamiky skupiny a vytvoření pozitivního prostředí pro učení

Používání technologií k usnadnění učení

 • Technologie a učení
 • Časová osa technologie v tréninku
 • Poskytování živých online učebních osnov
 • Tvorba digitálního učebního obsahu

Zvyšování angažovanosti žáků

 • Faktory ovlivňující zapojení do učení
 • Psychologie a učení
 • Neurovědy a učení
 • Strategie pro posílení angažovanosti

Podpora kolektivního a sociálního učení

 • Co je kolektivní a sociální učení?
 • E-learning
 • Usnadnění kolektivního a společenského učení v rámci online vzdělávacího programu
 • Používání sociálních médií pro kolektivní a sociální učení

Podpora individuálního učení prostřednictvím koučování a mentoringu

 • Koučovací proces
 • Proces mentoringu
 • Koučování a mentorská praxe - modely
 • Koučovací a mentorská praxe - komunikační techniky
 • Nahrávání koučování a mentoringové činnosti

Hodnocení učení a vývoje

 • Role posuzovatele
 • Posouzení plánování
 • Metody hodnocení
 • Vyhodnocení rozhodnutí
 • Poskytování zpětné vazby pro hodnocení

Organizování učebních a vývojových akcí

 • Druhy L
 • Plánování a koordinace L
 • Podpora L
 • Klientské dovednosti

Cílová skupina

Toto L

 • HR manažerů a vedoucích pracovníků.
 • Ti, kdo pracují v učení a rozvoji (L
 • Ti, kteří se připravují na L
 • L
 • Tréneri, školící důstojníci a instruktoři.
 • Poradenství pro vzdělávání a organizační rozvoj.
 • Kurátorů výuky a šampionů.
 • Trenéři
 • Posuzovatelé pracoviště
 • Návrháři kurikula
 • Digitální učební návrháři
 • Vrchní důstojníci a asistenti zaměstnaní v personální funkci své organizace, kteří chtějí přispět k L

Výsledky učení

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni pochopit:

 • Postavení a příspěvek L
 • Základní technické dovednosti a znalosti, které jsou základem L
 • Různé aspekty výcvikového cyklu do hloubky, přičemž se učíte na odbornější úrovni.
Program se vyučuje na:
 • Angličtina

Zobraz 131 více kurzů z London Business Training & Consulting »

Poslední aktualizace Září 27, 2018
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Kontaktuj školu
Lis 18, 2019
Duration
2 týdnů
Price
4,045 GBP
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Lis 18, 2019
End Date
Lis 29, 2019
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date

Lis 18, 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Lis 29, 2019