Tento kurz vám umožní transformovat sebe a Vaše oddělení lidských zdrojů na obchodního partnera, který je schopen poskytnout výsledky a přidávat hodnotu vaší organizaci.

Tento kurz je založen na nejnovějším výzkumu a osvědčených postupech v oblasti řízení lidských zdrojů. Přináší nové zkušenosti a příklady účastníkům, stejně jako pochopení toho, co dělá úspěšného obchodního partnera v oblasti lidských zdrojů.

Kurz využívá integrovaný mix tréninkových přístupů včetně přednášek, případových studií, skupinových aktivit a sdílení zkušeností. Účastníci projdou různými personálními strategiemi, navrhnou klíčové ukazatele výkonnosti a identifikují kompetence potřebné pro úspěch HR jako obchodního partnera.

Kurz bude ukončen hodnocením účastníků kurzu, aby prokázal, že rozumí programovému materiálu. Absolvování hodnocení jim dává právo získat certifikát o absolvování.

115493_HumanResourcesProfessional-BusinessPartner.jpg

Cíle

 • Dokázat důkladné pochopení povahy HR jako řídící funkce
 • Uveďte všechny funkce a odpovědnosti personálu a identifikujte jejich příspěvky k organizačnímu úspěchu
 • Vytvořte personální strategii, která je v souladu s celkovou organizační strategií
 • Změřte příspěvek HR ke konečnému výsledku v ziskové i neziskové organizaci
 • Posoudit efektivitu funkce lidských zdrojů pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti "SMART"
 • Ukažte, jak může rámec kompetencí zvýšit efektivitu funkce HR
 • Seznam klíčových kompetencí pro personál HR.

Kdo by se měl zúčastnit

Manažeři lidských zdrojů, obchodní partneři, vedoucí týmu a specialisté.

Osvědčení

Convertas je HR Certification Institute® (HRCI®) Certification Preparation Provider ve společnosti Human Resource - International ™ (SPHRi) ™, která podporuje personalisty při dosahování jejich potenciálu a získání (SPHRi) ™ certifikace.

Moduly

Den 1

Management lidských zdrojů

 • Směrem k moderní definici
 • Hlavní funkce řízení lidských zdrojů
 • Řízení lidských zdrojů založené na kompetencích
 • Výstupy HR: model pro více rolí
 • HR jako obchodní partner
 • Strategické výzvy HR
 • HR kompetence: přechod z tradičního HR na strategické HR

Den 2

Strategické plánování

 • Analýza před strategií: SWOT analýza
 • Vize a mise
 • Kritické faktory úspěchu
 • Klíčové oblasti výsledků a klíčové ukazatele výkonnosti
 • Zapnutí klíčových ukazatelů výkonnosti do cílů „SMART“
 • Analýza silového pole jako strategického nástroje

Den 3

Řízení lidských zdrojů založené na kompetencích

 • Definice kompetencí
 • Druhy kompetencí
 • Různé kompetenční složky
 • Nábor a výběr na základě kompetencí
 • Odborná příprava a rozvoj
 • Řízení výkonnosti založené na kompetencích
 • Výhody HR kompetence

Den 4

Propojení strategie HR se strategií organizace

 • Přístupy k propojení HR s organizací
 • Psaní personálních strategií
 • Vize a mise HR
 • Oblasti klíčových výsledků v oblasti lidských zdrojů
 • Klíčové ukazatele výkonnosti HR
 • Klíčové kompetence pro personalisty Hodnocení efektivnosti lidských zdrojů
 • Účinnost versus účinnost
 • Nábor a výběr
 • Školení a vývoj
 • Řízení výkonnosti
 • Kompenzace a výhody
 • Celková efektivita a efektivita HR

5. den

HR zprávy

 • Hlášení HR vrcholovému managementu
 • Karta HR
 • Propojení HR s organizační strategií
 • Komponenty vyvážené scorecard
 • Součásti HR score scorecard
 • HR výsledky a klíčové ukazatele výkonnosti
 • Hlášení HR vrcholovému managementu
Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 34 více kurzů z Convertas »

Poslední aktualizace May 26, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Přihlašování započato
Duration
5 dny
Denní studium
Price
3,995 USD
DPH za pětidenní workshop pořádaný v konferenčním hotelu v Dubaji, včetně kurzových poplatků, certifikátů, obědů a přestávek na kávu.
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Přihlašování započato
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Přihlašování započato

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date