Read the Official Description

O

Tento kurz vám umožní transformovat sebe a Vaše oddělení lidských zdrojů na obchodního partnera, který je schopen poskytnout výsledky a přidávat hodnotu vaší organizaci.

Tento kurz je založen na nejnovějším výzkumu a osvědčených postupech týkajících se řízení lidských zdrojů. Přináší nové zkušenosti a příklady účastníkům, stejně jako poznatky a porozumění tomu, co dělá úspěšný obchodní partner HR. Kurz využívá integrovaný mix tréninkových přístupů včetně přednášek, případových studií, skupinových aktivit a sdílení zkušeností. Účastníci projdou různými strategiemi v oblasti lidských zdrojů, navrhují klíčové ukazatele výkonnosti a určují kompetence potřebné pro úspěch HR jako obchodního partnera. Kurz bude ukončen hodnocením účastníků kurzu, aby bylo prokázáno jejich pochopení programového materiálu. Absolvováním hodnocení jim bude uděleno právo získat certifikát o dokončení.

Výsledky programu

  • Dokázat důkladné pochopení povahy HR jako řídící funkce
  • Uveďte všechny funkce a odpovědnosti personálu a identifikujte jejich příspěvky k organizačnímu úspěchu
  • Vytvořte personální strategii, která je v souladu s celkovou organizační strategií
  • Změřte přínos HR na konečný výsledek ve ziskové i neziskové organizaci
  • Posoudit efektivitu funkce lidských zdrojů pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti "SMART"
  • Ukažte, jak může rámec kompetencí zvýšit efektivitu funkce HR
  • Seznam klíčových kompetencí pro personál HR.

Další informace naleznete na adrese: https: // Convertas .org /

Program taught in:
Angličtina

See 34 more programs offered by Convertas »

Last updated April 21, 2018
This course is Campus based
Start Date
Srp. 2019
Sept. 2019
Duration
5 dny
Deadline
By locations
By date
Start Date
Led. 2020
End Date
Application deadline
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Srp. 2019
End Date
Application deadline

Srp. 2019

Location
Application deadline
End Date

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date

Led. 2020