Read the Official Description

Gruzínská letecká univerzita iniciuje vzdělávací proces od října roku 2017 na následujících odborných programech: "Letové provozování letadel (komerční vrtulník)"; "Údržba letadel (B1.1)" a "Údržba letadel (B.2)

Implementace zmíněných programů odborného vzdělávání se stala možným poté, co se Gruzínská letecká univerzita stala vítězem soutěže Millennium Challenge Account - Gruzie (MCA) a projektu Millennium Challenge Corporation (MCC) nazvaného Industry-Skilled Skills and Workforce Development (ISWD). V rámci realizace projektu byly vypracovány programy odborného vzdělávání a vzdělávací materiálně-technické základny podle norem a požadavků Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA)

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu absolventi budou schopni pracovat v partnerských společnostech Gruzínské letecké univerzity působící v oblasti civilního letectví.

Předpoklad :

  • Osvědčení o vzdělání (12 let)
  • Certifikát anglického jazyka (B2) nebo absolvování anglického jazykového testu na univerzitě
  • Lékařská dokumentace №IV -100 / A

Doba trvání vzdělávání : 2 roky

Vyučován v jazyce : angličtina

Potenciální zaměstnavatelé :
Gruzínské a mezinárodní letecké společnosti, letiště, organizace technické údržby, letecké továrny, vzdělávací instituce

Průměrný plat : 500 - 1500 $

Zahájení akademického roku: říjen 2017

Program taught in:
Angličtina
This course is Campus based
Start Date
Srp. 2019
Duration
Deadline
By locations
By date
Start Date
Srp. 2019
End Date
Application deadline

Srp. 2019

Location
Application deadline
End Date