Gruzínská letecká univerzita iniciuje vzdělávací proces od října roku 2017 na následujících odborných programech: "Letové provozování letadel (komerční vrtulník)"; "Údržba letadel (B1.1)" a "Údržba letadel (B.2)

Implementace zmíněných programů odborného vzdělávání se stala možným poté, co se Gruzínská letecká univerzita stala vítězem soutěže Millennium Challenge Account - Gruzie (MCA) a projektu Millennium Challenge Corporation (MCC) nazvaného Industry-Skilled Skills and Workforce Development (ISWD). V rámci realizace projektu byly vypracovány programy odborného vzdělávání a vzdělávací materiálně-technické základny podle norem a požadavků Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA)

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu absolventi budou schopni pracovat v partnerských společnostech Gruzínské letecké univerzity působící v oblasti civilního letectví.

Předpoklad :

  • Osvědčení o vzdělání (12 let)
  • Certifikát anglického jazyka (B2) nebo absolvování anglického jazykového testu na univerzitě
  • Lékařská dokumentace №IV -100 / A

Doba trvání vzdělávání : 2 roky

Vyučován v jazyce : angličtina

Potenciální zaměstnavatelé :
Gruzínské a mezinárodní letecké společnosti, letiště, organizace technické údržby, letecké továrny, vzdělávací instituce

Průměrný plat : 500 - 1500 $

Zahájení akademického roku: říjen 2017

Program se vyučuje na:
Angličtina
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Srp 2019
Duration
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Srp 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Srp 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date