Ayrshire College

Úvod

Ayrshire College úzce spolupracuje s místními úřady a středními školami při poskytování široké škály odborných kvalifikací žákům škol, které doplňují kurikulum excelence.

Žáci vyšších ročníků (S4-S6) mohou studovat vysokoškolský kurz a pokračovat ve škole. Naším cílem je zajistit mladým lidem přístup k pracovním vzdělávacím zkušenostem, které jim umožní informovaně a ambiciózně se rozhodovat o tom, která kariérní cesta je pro ně ta pravá.

Místa

  • Content Avenue,4, KA8 0EU, Ayr

Otázky