Ball State University College of Sciences and Humanities

Úvod

Vysoká škola věd a humanitních věd připravuje studenty na dovednosti a znalosti, které potřebují k tomu, aby byli úspěšní, inovativní, zodpovědní a vizionářští občané 21. století zapojeni do rozmanitého globalizovaného světa.

Zahrnujeme obory z humanitních, společenských a matematických, přírodních a počítačových věd a nabízíme vysokoškolské a postgraduální programy v 17 akademických odděleních. Prostřednictvím velkých společností, nezletilých a četných studijních osnov univerzity požadovaných od všech vysokoškoláků z Ball State University poskytuje škola studentům zkušenosti, jejichž cílem je zlepšit jejich schopnost analyzovat situace, kriticky myslet, řešit problémy a jasně sdělit své myšlenky.

Místa

  • North Quad (NQ), Room 193 Muncie, IN 47306, , Muncie

Otázky