Berkshire Community College

Úvod

Společnost BCC, která byla založena v roce 1960, byla první komunitní vysokou školou založenou Massachusettským společenstvím. Dnes je v celém státě 15 komunitních vysokých škol. Zhruba 2 000 studentů se každý rok zapisuje do denních nebo večerních úvěrových kurzů v hlavním kampusu, mimo kampusových webech nebo online.

Drtivá většina studentů BCC (97 procent) jsou obyvatelé Massachusetts a 94 procent pochází z Berkshire County. Více než polovinu (62 procent) studentů tvoří ženy. Náš studentský sbor se skládá z 22% nebílých studentů. Navíc 51 procent studentů je netradičních podle věku (23 let nebo starších).

Místa

  • West Street,1350, 01201, Pittsfield

Otázky