Boston Business School - Singapore

Úvod

Boston Business School je místo, kde naši studenti začínají svou cestu celoživotního učení. Naši studenti jsou vystaveni snaze dosáhnout učení, které zvyšuje jejich znalosti, dovednosti a přístup.

Albert Einstein kdysi řekl: „Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, musíte se neustále hýbat. “ Na Boston Business School důsledně podporujeme a provázíme naše studenty při dosahování sociálních, akademických a odborných dovedností použitelných v jejich budoucích snahách. Naším cílem je vytvořit příznivé vzdělávací prostředí prostřednictvím angažovaného personálu a moderních zařízení.

Naši absolventi, vyzbrojení těmito dovednostmi a znalostmi, si ve své kariéře úspěšně vybrali řadu příležitostí a věříme, že jich bude následovat mnoho dalších. Jménem představenstva Boston Business School, vítejte na začátku své budoucnosti a vzdělávací cesty k vašemu úspěchu.

Místa

  • 520 North Bridge Road, 188742, Singapore

Otázky