Brigham Young University - Idaho College of Performing and Visual Arts

Úvod

Univerzita Brighama Younga v Idaho poskytuje jedinečnou vzdělávací zkušenost s přípravou studentů na celoživotní učení, na zaměstnání a na role vedoucích v domácnosti, církvi a komunitě. Za tímto účelem udržuje BYU-Idaho zdravé akademické, kulturní a sociální prostředí.

Univerzita Brighama Younga v Idaho byla založena a je podporována a vedena Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jejím posláním je rozvíjet učedníky Ježíše Krista, kteří jsou vůdci ve svých domovech, církvi a komunitách.

Místa

  • 525 south centre street, , Rexburg

Otázky