Cecil College

Úvod

Cecil College je inkluzivní Cecil College s otevřeným přístupem, která se zavázala k akademické dokonalosti a službám pro větší region. Vysoká škola poskytuje podpůrné učební prostředí pro různorodý soubor studentů při budování dovedností a znalostí k dosažení akademického úspěchu, přípravě na převod a vstupu do pracovní síly. Cecil College podporuje intelektuální, profesionální a osobní rozvoj prostřednictvím příležitostí celoživotního učení, umění a zapojení komunity.

Naše četné nabídky titulů a certifikátů předjímají a splňují dynamické výzvy intelektuálního, kulturního a ekonomického rozvoje okresu Cecil a okolního regionu. Prostřednictvím našich podpůrných služeb a technologicky obohaceného vzdělávacího prostředí se Cecil College snaží posílit každého studenta dovednostmi, znalostmi a hodnotami potřebnými pro přípravu na vysokou školu, přechod na čtyřleté vysoké školy a univerzity, vstup nebo postup pracovních sil a osobní obohacení.

Naším cílem je být předním poskytovatelem vzdělávání v celém regionu.

Místa

  • Seahawk Drive,1, 21901, North East

Otázky