Central Texas College

Úvod

Central Texas College je veřejná komunitní vysoká škola s otevřeným vstupem, která nabízí přidružené tituly a certifikační programy v akademických, profesionálních a kariérních a technických oborech. Pomáháme také studentům přecházet ze dvouletého na čtyřletý titul prostřednictvím našich mnoha artikulačních dohod se čtyřletými institucemi na celostátní úrovni. Náš centrální kampus v Killeen poskytuje cenově dostupné a kvalitní vzdělání s více než 40 přidruženými tituly a certifikáty o absolvování, které jsou k dispozici prostřednictvím denních, večerních, víkendových a online kurzů.

Místa

  • West Central Texas Expressway,6200, 76549, Killeen

Otázky