Coastal Carolina Community College

Úvod

Jako člen North Carolina Community College System poskytuje Coastal Carolina Community College ( CCCC ) příležitosti pro kvalitní postsekundární vzdělávání, převádění na vysoké školy, školení pracovních sil a celoživotní učení pro civilní a vojenské obyvatelstvo okresu Onslow County v mezích dostupné zdroje. Pobřežní hodnoty akademická excelence se zaměřuje na výsledky učení a úspěch studentů poskytuje vedení pro spolupráci v komunitě a aktivně přispívá k ekonomickému rozvoji okresu Onslow.

Coastal Carolina Community College poskytuje přidružené tituly, diplomy a certifikáty, rozvoj pracovních sil, přizpůsobené školení, rozvojové vzdělávání a základní dovednosti dospělých, přístupné vzdělávání včetně distančního vzdělávání, celoživotní učení, osobní a kulturní obohacení, komplexní podporu studentů, agresivní ekonomický rozvoj.

Coastal Carolina Community College se zavázala významně měnit životy svých studentů, inspirovat studenty, učitele a zaměstnance, aby usilovali o excelenci ve vzdělávání a byli efektivním partnerem v sociálním, kulturním a ekonomickém rozvoji okresu Onslow. Díky neustálému zaměřování na kvalitu vzdělávání vzdělávacích zkušeností, které vysoká škola poskytuje, budou její studenti povzbuzováni, inspirováni a zmocněni k dosažení svých vzdělávacích a kariérních cílů.

Coastal Carolina Community College je akreditována Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges pro udělování přidružených titulů, diplomů a osvědčení.

Místa

  • Western Boulevard,444, 28546, Jacksonville

Otázky