Heartland Community College

Úvod

Heartland Community College je dvouletá plně akreditovaná instituce vysokoškolského vzdělávání, která slouží okresní populaci více než 230 000 lidí.

Každé z našich zařízení v Normal, Lincoln a Pontiac řeší jedinečné potřeby napříč District 540, to vše s cílem podpořit úspěch studentů. Abychom to mohli udělat, zavázali jsme se, že zpřístupníme a zpřístupní vysokoškolské vzdělávání všem v komunitě a zároveň zajistíme odpovědné spravování majetku College, vytváříme vzdělávací programy, služby a prostory, které mění životy ostatních, a posilujeme ekonomickou vitalitu naše komunity. Při objevování Heartlandu najdou jednotlivci kvalitní školu odhodlanou rozvíjet talent jednotlivců právě tady v naší komunitě.

Místa

  • West Raab Road,1500, 61761, Normal

Otázky