Keystone logo

Cambridge Tutor College

A logo

Úvod

Cambridge Tutors College (CTC London), která byla založena v roce 1958, je nezávislou šestou univerzitou, která klade velký důraz na celostní vzdělávací zkušenost, podporuje větší talent a ucelenou povahu u každého studenta, který prochází našimi dveřmi, bez ohledu na to, jejich národnost, původ nebo víra tím, že je připravuje na vysokoškolské vzdělávání a svět dospělých, který je před námi. Naší vírou ve vzdělávání je přinášet lidem to nejlepší ve všech aspektech života a pomáháme jim v tom tím, že jim poskytujeme příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém mohou prosperovat.

Místa

  • Water Tower Hill,1, CR0 5SX, Croydon

Otázky