Keystone logo
Governance Institute Of Australia

Governance Institute Of Australia

Governance Institute Of Australia

Úvod

Governance Institute Of Australia je jednou z nejstarších australských průmyslových asociací, která byla založena před 110 lety. Jako přední australský nezávislý hlas v oblasti správy věcí veřejných je Governance Institute Of Australia aktivním účastníkem reformního procesu. Spolupracujeme se skupinami vlád a veřejného sektoru, abychom přispěli našimi odbornými znalostmi o navrhovaných legislativních a regulačních reformách a přispěli k národní diskusi o dobré správě.

Jedním z našich klíčových mandátů v oblasti prosazování práva je zdokonalení postupů správy na celostátní úrovni, což zahrnuje zlepšení standardu zpráv o správě ze strany australských novinářů. Přispíváme vlastní analýzou a komentářem k odvětvovým problémům, abychom pomohli vést diskusi o osvědčených postupech správy a řízení společností.

Místa

  • Sydney

    Hunter Street,5, 2000, Sydney

    Otázky