Keystone logo
Charis Bible College

Charis Bible College

Charis Bible College

Úvod

Charis Bible College (CBC) je především o lidech! Zaměřeno na vzdělávání těla Kristova o tom, kdo je Bůh a kdo je ve svých svatých. Charis Bible College vybavuje svaté pro práci služby a školí učedníky, aby šli ven a sdíleli evangelium se zbytkem světa tak, jak to Bůh jedinečně vyzýval k tomu, aby to udělal.

Každý věřící je povolán být Kristovým služebníkem; někteří jsou povoláni k pastorům, jiní k evangelizaci, jiní k prorokování, ale my všichni jako věřící musíme jít ven a činit učedníky! My v Charisu věříme, že efektivní služba může nastat pouze tehdy, když pochopíme, kdo je Bůh a jaký je náš vztah s Ním. Jakmile poznáme milost a lásku Boha a naši identitu v Něm, můžeme bez námahy ovlivnit náš svět!

Místa

  • Woodland Park

    Gospel Truth Way,800, 80863, Woodland Park

    Otázky