Keystone logo

MDT International

A logo

Úvod

Od roku 1992 MDT International pracuje na jednoduchém principu: inspirovat jednotlivce a klientské podniky. Naším posláním je zajistit, aby každý účastník dokončil kurz s požadovanými znalostmi a potřebnou certifikací. Vaši zaměstnanci se k vám vrátí po školicím programu, který jde nad rámec normy. Určitě si rozšíří své základní znalosti, ale také lépe porozumí dynamice odvětví. Sdílíme větší obrázek. Chceme, abyste odcházeli s lepším porozuměním podnikání, ve kterém pracujete, a odvětví, jehož cílem je dosáhnout pokroku. Budete lépe vybaveni pro formulování nových nápadů, lepší propojení na pracovišti a formulování nových nápadů.

Jsme členem The CPD Certification Service, přední nezávislé instituce poskytující akreditaci kompatibilní s principy globálního dalšího profesionálního rozvoje (CPD). Všechny naše otevřené kurzy byly certifikovány jako vyhovující hodnotám CPD.

Místa

  • Albert Street,45, AB25 1XT, Aberdeen

Otázky