Keystone logo
Metavision Institute

Metavision Institute

Metavision Institute

Úvod

Metavision Institute je živá komunita pro celostní vzdělávání; naše metody mají kořeny ve vědomém a duchovním vědomí; zatímco naše učení je zaměřeno na duševní pohodu, náš dosah sahá od uzdravujícího zoufalství až po uvolnění síly lidského potenciálu.

Metavision Institute vyrostl z potřeby léčit dopady života ve fragmentovaném světě - což je jasně viditelné v rychle rostoucích statistikách o duševním zdraví. Za prvé, vidíme vesmír jako posvátný, se zákony, které řídí a spojují vše. Pohled na lidskou bytost optikou eko-spirituality, vědomí duše a těla a jako součást posvátného vesmíru pomáhá uzdravit zoufalství, depresi, izolaci a odcizení. Posílit své místo ve schématu věcí, dávat smysl a smysl - i tváří v tvář nejtěžším situacím. Jedinečná kombinace dovedností, které tvoří základ odborného výcviku v holistickém poradenství a psychoterapii, vyplynula z mnohaletého hledání, studia a používání holistických přístupů k těmto problémům Metavision Institute Dr. Christiny Nielsen (čínská medicína).

Místa

Místa
  • Burradoo

    Burradoo Road,82, 2576, Burradoo

    Otázky