Keystone logo

Moreno Valley College

A logo

Úvod

Moreno Valley College má silné vazby na komunitu a bohatou historii při budování partnerství s místními podniky, průmyslovými odvětvími a školními obvody. Tato partnerství nám umožňují nabízet úspěšné a velmi vyhledávané programy ve spojenecké zdravotní péči, veřejné bezpečnosti, počítačových hrách a podnikání.

Moreno Valley College se zavázala vzdělávat a posilovat naše studenty, poskytovat spravedlivý přístup ke vzdělání a sloužit našim komunitám.

Moreno Valley College se rychle stává střediskem výchovy ke zdraví ve vnitrozemské říši. Každý semestr sleduje více než 14 000 studentů přidružené tituly, přestupují na čtyřletou vysokou školu nebo univerzitu nebo kariérní certifikát, který je kvalifikuje pro vstup do zvoleného oboru.

Místa

  • Lasselle Street,16130, 92551, Moreno Valley

Otázky