Keystone logo
© Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT)

Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT)

Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT)

Úvod

70013_ship-helm-759954_640.jpg

O NMIT

Námořní průmysl je páteří moderních podniků a je odpovědný za přepravu více než 90% světového zboží. Bez námořní dopravy by dovoz a vývoz zboží a zboží v rozsahu nezbytném pro moderní svět nebyl možný. Vzhledem k rostoucí efektivitě plavby jako ekonomického způsobu dopravy a rostoucí liberalizaci obchodu se námorní obchod nadále rozšiřuje a prosperuje, zatímco zaměstnává miliony lidí po celém světě na zemi a na moři.

Budoucnost tohoto odvětví určitě vypadá slibně. V celosvětovém měřítku se země na celém světě soustředí na mezinárodní obchodní aktivity, aby podpořily hospodářský růst. V příštích deseti až patnácti letech se předpokládá, že světový obchod výrazně poroste, což bude mít za následek zdvojnásobení objemu námořních plavidel z 10 miliard tun ročně dnes na 20 miliard tun nákladu kolem roku 2030.

Návrat domů v Malajsii, rostoucí investice do přístavní a námořní infrastruktury, jakož i posílení národní vazby jsou považovány za skutečně pozitivní katalyzátory, které podpoří silný hospodářský růst a udržitelnou budoucnost země. Port Klang a Port of Tanjung Pelepas (PTP), přední kontejnerové přístavy v zemi, pokračovaly mezi prvními 20 největšími kontejnerovými přístavy na světě a dále posílí činnost námořního obchodu a transformují Malajsii na regionální námořní centrum.

V reakci na rostoucí průmysl a nárůst poptávky po lidském kapitálu byl v roce 2011 založen Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT) se zabývá námořním vzděláváním, výcvikem, výzkumem a poradenskými činnostmi. Nachází se přímo v srdci ASEAN a na křižovatce rušných regionálních námořních průmyslových odvětví, NMIT má strategickou pozici pro podporu národní a regionální konkurenceschopnosti v námořním, logistickém i ropném a plynárenském průmyslu prostřednictvím nabídky akreditovaných akademických a školicích programů. Vedené naším mottem "Excelence se záměrem", snažíme se poskytnout studentům i pracovníkům průmyslu správné dovednosti, dostatečné znalosti a cenné zkušenosti, které jsou potřebné pro úspěšnou námořní kariéru.

Od našeho založení v roce 2011 jsme podpořili více než 2 000 studentů jak na našem městském kampusu v Johor Bahru, tak i na kampusu EduCity v Iskandaru Puteri. NMIT v současné době nabízí programy na úrovni diplomů v oblasti přístavních operací, správy lodí, námořní logistiky, námořního práva a námořní bezpečnosti práce

VIDĚNÍ

Být námořní institucí světové úrovně do roku 2020.

MISE

Poskytnout vysoce kvalitní vzdělání, odbornou přípravu, výzkum, komercializační odbornost a vedení, které mají prospěch z námořní oblasti.

OBJEKTIVNÍ

Rozvíjet schopné námořní profesionály a poskytovat příležitosti s vysokými příjmy k cílovým komunitám prostřednictvím námořní výchovy a technologických řešení na světové úrovni, a tím zvýšíme kvalitu života směrem ke zlepšení lidstva.

Místa

  • Johor Bahru

    NMIT@City Campus Level 11-14, Kotaraya Office Tower, Galleria@Kotaraya, Jalan Abdullah Ibrahim, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia, , Johor Bahru

Otázky