Keystone logo

Reliance College

A logo

Úvod

Na začátku 80. let 20. století bylo zřízeno Reliance Training Center za účelem školení průvodců pro Reliance Travel. V polovině 80. let populace studentů přerostla školicí středisko. Reliance College byla poté založena v roce 1987, aby sloužila ke zvětšení populace studentů.

S více než 25 lety tréninkových zkušeností je Reliance College v čele vzdělávacího odvětví pro cestovní ruch a pohostinství v Malajsii. V průběhu let vysoká škola uznala, že odvětví cestovního ruchu a pohostinství pokrývá pod svými křídly širokou škálu průmyslových odvětví. Podle Světové organizace cestovního ruchu poskytuje odvětví cestovního ruchu a pohostinství 1 z každých 11 pracovních míst. V roce 2013 Reliance College svůj dosah na kurzy v oboru Business Management, Účetnictví, Hromadná komunikace a Správa událostí. Vysoká škola nadále věří, že odvětví cestovního ruchu a pohostinství roste rychleji, jak se zvyšuje světová populace, a je třeba udržet práci pro toto rychle rostoucí odvětví.

Místa

  • Jalan Dua,No 2, 55200, Kuala Lumpur

Otázky