Keystone logo

South Hills School Of Business & Technology

A logo

Úvod

South Hills School of Business & Technology připravuje lidi na jejich první zaměstnání, profesní postup nebo zcela novou kariéru prostřednictvím různých specializovaných přidružených titulů, diplomů, osvědčení, dalšího vzdělávání a programů profesionálního rozvoje v oblasti obchodu, technologií, zdravotnictví, trestního soudnictví a grafika. Byla založena v roce 1970, aby uspokojila regionální potřebu specializovanějšího výcviku dovedností ve střední Pensylvánii, má South Hills dva areály umístěné na State College a Altoona. Naši studenti sahají od čerstvých absolventů středních škol až po vracející se dospělé, kteří chtějí do svých životopisů přidat nové dovednosti.

Místa

  • 58th Street,541, 16602, Altoona

Otázky