Keystone logo

Sydney Missionary and Bible College

A logo

Úvod

Akademické učební plány SMBC jsou založeny na Bibli - inspirovaném Božím slově a jsou jím plněny. Studium na SMBC vám poskytne hluboké a systematické porozumění Bibli, její teologii a jejímu použití ve všech aspektech života.

SMBC je interdenominační - lektoři, zaměstnanci a studenti představují různé konfesní věrnosti. Existuje vzájemná úcta a porozumění pro různé úhly pohledu, zatímco se drží srdce evangelijního poselství. To spolu s naší mezinárodní „příchutí“ poskytuje rozmanitou a zdravou komunitu ke studiu.

Mezikulturní mise je samotnou DNA SMBC. Díky třem zaměstnancům misiologů, týdenním hostujícím misionářům, misionářskému mentorskému programu, konferenci bienále misí SMBC a široké škále misijních jednotek vyniká SMBC v přípravě svých studentů na službu napříč všemi druhy kulturních hranic.

Místa

  • Badminton Road,43, 2132, Croydon

Otázky