Itasca Community College

Úvod

Itasca Community College je veřejná dvouletá komplexní komunita s otevřeným přístupem k zápisu. Nabídka zahrnuje odborné a všeobecné vzdělávací obory, které přecházejí na čtyřleté vysoké školy a univerzity.

Itasca Community College se zavázala poskytovat přístupné a vysoce kvalitní vzdělávací zkušenosti v inkluzivním prostředí, které našim studentům umožňuje pokračovat ve smysluplném životě a produktivní kariéře.

Itasca Community College podporuje individuální a organizační odpovědnost a integritu s cílem posílit úspěch našich studentů. Slouží jako inkluzivní vzdělávací komunita, která umožňuje všem studentům dosáhnout požadovaných vzdělávacích cílů. Itasca Community College povzbuzuje vysokoškolskou komunitu, aby se zapojila do smysluplných rozhovorů, které v bezpečném, otevřeném a respektujícím prostředí zaujmou odlišné pohledy a perspektivy. Itasca Community College je inovativní v plnění vzdělávacích potřeb, komunity a regionu našich studentů a v integraci do komunity prostřednictvím našich studentů, zapojení zaměstnanců a komunitních partnerů.

Místa

  • U.S. 169,1851, 55744, Grand Rapids

Otázky