Lambeth College

Úvod

Nabízíme širokou škálu vysoce kvalitních kurzů a učňovského vzdělávání, které vám otevřou dveře k budoucím kariérním příležitostem ve zdravotnictví a sociální péči, stavebnictví, angličtině pro mluvčí jiných jazyků (ESOL), strojírenství, vlasu a krásy, pohostinství, sportu, médiích , a více. Především vám pomůžeme stát se kvalifikovaným, připraveným na práci a motivovaným profesionálem se schopnostmi a sebevědomím k účasti na dnešním konkurenčním trhu práce.

Naše standardy jsou vysoké, přičemž drtivá většina našich studentů chodí do práce, na vyšší vzdělání nebo na školení. Můžete očekávat vynikající zkušenosti s výukou, učením, průmyslovými odkazy, vybavením a studijními prostředky. Budete vyzváni, abyste převzali odpovědnost za svou vlastní práci, řídili své termíny, rozvíjeli dovednosti samostatného myšlení a učení a spolupracovali s ostatními na dokončení aktivit ve zvoleném studijním programu. Ať už vás úspěch ve zvoleném programu zavede přímo do zaměstnání nebo na vámi vybranou univerzitu, zavázali jsme se, že vám pomůžeme rozvíjet dovednosti pro úspěch v životě.

Místa

  • Clapham Common South Side,45, SW4 9BL, Clapham Common

Otázky