Morris College

Úvod

Na základě povolení uděleného Baptistickým vzdělávacím a misijním shromážděním v Jižní Karolíně v roce 1906 byla Morris College založena v roce 1908 „pro křesťanskou a intelektuální výchovu černošské mládeže“. Tato akce signalizovala začátek hrdinského podniku v oblasti vysokoškolského vzdělávání skupiny mužů a žen, kteří byli méně než půl století vyřazeni z pohromy amerického otroctví. Většina těchto „otců zakladatelů“ byla chudá a bez jakéhokoli formálního vzdělání, ale měli „neochvějnou víru v Boha a horlivost poskytovat druhým příležitosti ke vzdělání, které jim byly odepřeny“.

Morris College bude přední institucí zaměřenou na svobodné umění a kariéru v Sumteru, ve státě Jižní Karolína a v jižním regionu; stejně jako plnit své stanovené poslání jako instituce, která je zcela oddána dokonalosti ve všech oblastech provozu a směřuje k neustálému zlepšování.

Místa

  • West College Street,100, 29150, Sumter

Otázky