Remington College

Úvod

Posláním Remington College je přispívat k veřejnému blahu poskytováním relevantního kariérně zaměřeného vzdělávání navrženého a určeného k tomu, aby pomohlo studentům získat znalosti a rozvíjet dovednosti a schopnosti nezbytné pro úspěšný vstup do zvolených kariérních oborů.

Remington College věří, že vzdělaná pracovní síla přispívá k ekonomické a sociální vibraci rozmanitých komunit, ve kterých žijí její studenti, učitelé a zaměstnanci. Aby splnila své poslání, Remington College se zavázala poskytovat pečlivé vzdělávací prostředí, ve kterém je technicky bohaté, intelektuálně stimulující a kvalitní vzdělávání poskytováno specializovanou fakultou a zaměstnanci.

Místa

  • Eastgate Drive,1800, 75041, Garland

Otázky