San Joaquin Valley College

Úvod

San Joaquin Valley College připravuje absolventy na profesionální úspěch tím, že nabízí bakalářské a přidružené vědecké tituly a osvědčení o absolvování v obchodních, lékařských a technických oborech kariéry. Vysoká škola slouží různorodé studentské populaci se společným zájmem o profesionální rozvoj prostřednictvím vysokoškolského vzdělávání zaměřeného na kariéru. Vysoká škola se zavázala k rozvoji studentů prostřednictvím dosahování měřitelných výsledků učení, s důrazem na rovnováhu praktického výcviku a akademické výuky. Akademie identifikuje a reaguje na vzdělávací a zaměstnanecké potřeby komunit, kterým slouží. Vysoká škola se zavázala k úspěchu každého studenta.

Místa

  • West Caldwell Avenue,3828, 93277, Visalia

Otázky