St. Louis Community College

Úvod

Díky měnící se ekonomice a prudkému růstu cen vysokoškolského vzdělávání poskytla St. Louis Community College příležitost pro všechny. Jako největší vysokoškolská instituce v regionu obsluhovala St. Louis Community College více než 1,2 milionu studentů.

Více než 50% domácností v oblasti St. Louis je zastoupeno v našem bývalém i současném studentském sboru. Od roku 1962 se St. Louis Community College pevně drží základního přesvědčení, že vzdělání nás může pozvednout - jako jednotlivce, jako společenství i jako město.

V současné době se St. Louis Community College trvale řadí mezi nejlepší přidružené instituce ve Spojených státech. Když studenty zahajujeme novým a lepším povoláním, čtyřletými tituly a bohatším životem, posilujeme St. Louis po jednom studentovi.

Místa

  • Big Bend Road,11333, 63122, St. Louis

Otázky