The City of Liverpool College

Úvod

The City of Liverpool College je jediná obecná vysoká škola dalšího vzdělávání (FE College) ve městě a největší FE College v Liverpool City Region. Nabízí nejširší a nejrůznější odborné učební osnovy v regionu a pohybuje se od vstupních až po vysokoškolské a postgraduální úrovně.

Pokud se stanete členem vysokoškolské komunity, budou vás učit dobře podporovaní, nadšení a poutaví učitelé, kteří zacházejí se studenty jako s jednotlivci, což podporuje nezávislé styly učení, které vás připravují na další studium na vyšší a pokročilé úrovni učení. Užijete si také zážitek jako žádný jiný a dovednosti a osnovy bohaté na rozmanitost zajišťují, že studenti od nás odejdou vybaveni všemi dovednostmi, které potřebují, aby byli úspěšní, a to jak ve zvolené kariéře, tak i mimo ni.

Místa

  • Roscoe Street, L1 9DW, Liverpool

Otázky