The Institute of Workplace and Facilities Management

Úvod

The Institute of Workplace and Facilities Management (IWFM) je orgánem profesionálů na pracovištích a zařízeních. Existujeme, abychom podporovali excelence mezi celosvětovou členskou komunitou čítající přibližně 14 000 lidí a široce ukazovali hodnotu a přínos správy pracovišť a zařízení. IWFM byla založena v roce 2018. Navazuje na hrdé dědictví 25 let Britského institutu správy zařízení.

Iniciujeme smysluplnou změnu a zmocňujeme naše členy, aby ovlivňovali budoucnost profese. Rovněž podporujeme profesionální standardy pro povolání pracoviště a správy zařízení.

Místa

  • The Causeway, CM23 2ER, Bishop's Stortford

Otázky