Emendy Multimedia Technology Institute

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Do naší metodiky výuky začleňujeme „nový přístup“, který je poutavý, zábavný a odpovídá aktuálním průmyslovým trendům a technologiím.

Chápeme, že umění a hudba jsou kreativní studijní obory, proto se studenti musí prakticky zabývat těmito předměty. Na našich přednáškách dodržujeme praktický přístup a poskytujeme studentům co nejvíce praktických zkušeností.

Operativním přístupem společnosti EMENDY je zaměřit se na konečný cíl zaměstnanosti. Tento cíl je patrný v našich současných zařízeních, kvalitě našeho kurzu, našich odborných facilitátorech a vztazích v hudebním průmyslu.

Náš obsah kurzu a předmětu je pečlivě a systematicky kontrolován s ohledem na tento hlavní cíl.

Místa

Pretoria

Adresa, 1. řádek
1043 Pretorius Street. Hatfield, Pretoria,
Gauteng

Pretoria, Gauteng, Jihoafrická republika

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium