Institute of Languages and Culture named after Leo Tolstoy

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Institut jazyků a kultur Lea Tolstého je nevládní nezisková instituce, která školí vysoce kvalifikované odborníky se znalostí mezikulturní komunikace, kteří mohou budovat vztahy s obyvateli jiných regionů a zemí, kteří mají představy o její kultuře a vedení a kteří hovoří plynně dvěma nebo více cizími jazyky. Institut, který byl založen, rychle a dynamicky rozvíjí a zdokonaluje svůj vzdělávací systém. Dnes ji podporuje mnoho státních a veřejných institucí, což vysoce oceňuje a uznává společenský a sociální význam této vzdělávací instituce.

Místa

Moskva

Adresa, 1. řádek
Khabarovskaya Ulitsa,18
107589 Moskva, Moskva, Rusko

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium